Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

bake-it_-_afbeeldingen_in_bake-it_cash-it [2010/11/18 09:25] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Afbeeldingen in Bake-it / Cash-it doen het niet ======
 +Bake-it kan afbeeldingen aan tot maximaal 24 bitdiepte.\\
 +Dit kunt u vinden in de eigenschappen van de afbeelding: \\
 +\\
 +
 +{{:bitdept.jpg|}} \\
 +
 +\\
 + Als een afbeelding niet zichtbaar is binnen Bake-it of Cash-it  kunt u of via een foto programma de afbeelding zo opslaan dat bitdiepte 24 is,\\
 +of u kunt de afbeelding opslaan als PNG.\\
 +\\
 +In Paint doet u dat als volgt:
 +
 +{{:opslaanalspng.jpg|}}
 
bake-it_-_afbeeldingen_in_bake-it_cash-it.txt · Laatst gewijzigd: 2010/11/18 09:25 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki