Opstarten Bake-it via een netwerk

Bake-it is op te starten door simpelweg Balke-it.exe te starten.
Wanneer Bakje-it echter via een UNC pad wordt opgestart, zal Bake-it een melding geven dat bepaalde functionaliteit niet beschikbaar is.

UNC Pad voorbeelden:

\\192.168.0.1\Bake-it\Bake-it
\\ServerNaam\Bake-it\Bake-it

Om Bake-it goed te starten, dient een netwerk share gemaakt te worden. Raadpleeg uw systeembeheerder voor verdere uitleg.

Net Share X: \\192.168.0.1\Bake-it\
X:\Bake-it.exe

Het netwerk share commando kan het beste in het login-script gezet worden. Uiteraard dienen de ip-nummers van uw netwerk gebruikt te worden.

 
bake-it_-_bake-it_opstarten_vanaf_een_netwerk.txt · Laatst gewijzigd: 2011/01/04 20:32 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki