Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

bake-it_-_bake-it_opstarten_vanaf_een_netwerk [2011/01/04 20:32] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===== Opstarten Bake-it via een netwerk =====
 +Bake-it is op te starten door simpelweg Balke-it.exe te starten. \\  
 +Wanneer Bakje-it echter via een UNC pad wordt opgestart, zal Bake-it een melding geven dat bepaalde functionaliteit niet beschikbaar is.
 + 
 +  UNC Pad voorbeelden:
 +  \\192.168.0.1\Bake-it\Bake-it
 +  \\ServerNaam\Bake-it\Bake-it
 +  
 +Om Bake-it goed te starten, dient een netwerk share gemaakt te worden. Raadpleeg uw systeembeheerder voor verdere uitleg.
 +  Net Share X: \\192.168.0.1\Bake-it\
 +  X:\Bake-it.exe
 +  
 +Het netwerk share commando kan het beste in het login-script gezet worden.
 +Uiteraard dienen de ip-nummers van uw netwerk gebruikt te worden.
 
bake-it_-_bake-it_opstarten_vanaf_een_netwerk.txt · Laatst gewijzigd: 2011/01/04 20:32 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki