Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

bake-it_-_licentie_downloaden_en_installeren [2010/12/29 08:45] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Bake-it_licentie_downloaden_en_installeren ======
 +
 +Om uw licentie te controleren op geldigheid en duur gaat u in Bake-it naar.\\
 +[Bestand | Onderhoud Menu | Licentie Informatie ]
 +
 +Om de licentie van Bake-it te Downloaden en te installeren doen we de volgende.
 +
 + 
 +===== Downloaden =====
 +**Stap 1 : Ga naar het Bake-it updatecentrum.**
 +Dit doet u door te gaan naar [ Bestand | Bake-it Update Centrum ]
 +    
 +Het Updatecentrum wordt gestart..
 +    
 +**Stap 2 : Ga naar [ Downloads | Bake-it persoonlijke Licentie ]**
 +  
 +- Vul uw persoonlijke gegevens in;
 +  
 +{{:licentie_idverificatie.jpg|}}
 +  
 +- Als uw gegevens juist zijn wordt er automatisch contact gemaakt met het internet.
 +- Wordt er niet automatisch verbinding gemaakt druk dan op "Check Update"
 + 
 +{{:licentie_liccheck.jpg|}}
 +    
 +===== Installeren =====
 +  
 +**Stap3 : Volg de InstallatiePrompts**
 +  
 +- Klik [Ja] op de vraag of u de licentie wilt downloaden.
 +    
 +{{:licentie_licdownloaden.jpg|}}
 +
 +- Klik [Ja] op de vraag wilt u de installatie starten.
 +  
 +{{:licentie_installeren.jpg|}}
 +  
 +- Er komt een Licentie informatie scherm over uw licentie    
 +
 +{{:licentie_licinfoscherm.jpg|}}
 +
 +====**TIP**====
 +
 +Werk u met meerdere PC's met Bake-it dan hoeft u maar √©√©maal de licentie via het internet op te halen!
 +Op de overige PC's hoeft u enkel de licentie te importeren in Bake-it.\\
 +Dit doet u via het menupad [ Bestand | Onderhoud Menu | Importeren Licentie ].
 +
 
bake-it_-_licentie_downloaden_en_installeren.txt · Laatst gewijzigd: 2010/12/29 08:45 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki