Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

bake-it_-_sneltoetsen._werken_met_het_toetsenbord [2010/10/08 16:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====Sneltoetsen Selectievenster====
 +
 +Toevoegen kaart    F7
 +
 +Verwijderen kaart   F8
 +
 +Wijzigen kaart    F9 Alt+W Enter
 +
 +
 +
 +Kaart terug Up
 +
 +Kaart verder Down
 +
 +Eerste kaart Ctrl+Home
 +
 +Laatste kaart Ctrl+End
 +
 +10 kaarten omhoog Page Up
 +
 +10 kaarten omlaag Page Down
 +
 +====Sneltoetsen Mutatievenster====
 +
 +Naar volgende veld Tab Enter
 +
 +Naar vorige veld Shift+Tab Pijltje omhoog
 +
 +Openen keuzeveld (loep / kalender) F5
 +
 +Keuzeveld leegmaken Home
 +
 +Keuzeknop aan-/uitzetten Spatiebalk
 +
 +Knippen Ctrl+X
 +
 +Plakken Ctrl+C
 +
 +Kopiëren Ctrl+V
 +
 +
 +Volgende tabblad F6
 +
 +Vorige tabblad Shift+F6
 +
 +
 +Open menuoptie Alt+onderstreepte letter
 +
 +Open menu ‘Printen’ Alt+P + type cijfer rapport
 +
 +Open menu ‘Extra’ Alt+E
 +
 +Open menu ‘Regels bewerken’ Alt+R
 +
 +Open menu ‘Tabbladen’ Alt+T
 +
 +
 +Volgende regel notitieveld Ctrl+Enter
 +
 +
 +Naar volgende kaart Ctrl+Shift+Down
 +
 +Naar vorige kaart Ctrl+Shift+Up
 +
 +
 +Venster opslaan & sluiten Alt+S
 +
 +
 +====Sneltoetsen mutatievenster Order====
 +
 +Open menu ‘Printen’ Alt+P
 +
 +Open menu ‘Extra’ Alt+E
 +
 +Open menu ‘Regels bewerken’ Alt+R
 +
 +Open menu ‘Tabbladen’ Alt+T
 +
 +
 +Ordermutatie regel Alt+M
 +
 +
 +Sneltoetsen Menu Extra
 +
 +Laat prijsinformatie zien Ctrl+I
 +
 +Toon order kladblok Ctrl+K
 +
 +Ververs de artikelprijs Ctrl+A
 +
 +Ververs de dagprijzen Ctrl+D
 +
 +Ververs de weekprijzen Ctrl+W
 +
 +Ververs de afleveradres info Ctrl+F
 +
 +
 +====Sneltoetsen Tabbladen====
 +Maandag Alt+1
 +
 +Dinsdag Alt+2
 +
 +Woensdag Alt+3
 +
 +Donderdag Alt+4
 +
 +Vrijdag Alt+5
 +
 +Zaterdag Alt+6
 +
 +Zondag Alt+7
 +
 +Factuur Alt+8
 +
 +Productie Alt+9
 +
 +Opmerking Shift+Alt+A
 +Degene die het woord "Wikimania" aan mij mailt trakteer ik op een ijsje!
 +Extra Shift+Alt+A
 +
 +Weekregels Shift+Alt+A
 +
 +
 +
 
bake-it_-_sneltoetsen._werken_met_het_toetsenbord.txt · Laatst gewijzigd: 2010/10/08 16:21 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki