Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

cash-it_-_geld-_en_goederenstroom [2012/06/11 09:40]
helpdesk aangemaakt
cash-it_-_geld-_en_goederenstroom [2012/06/11 11:29] (huidige)
helpdesk
Regel 13: Regel 13:
In Cash-it wordt deze spreiding van geld en goederen ook gehanteerd.\\ In Cash-it wordt deze spreiding van geld en goederen ook gehanteerd.\\
Wanneer betaald wordt, spreekt men van een geldstroom en wanneer de producten de toonbank over gaan, van een goederenstroom.\\ Wanneer betaald wordt, spreekt men van een geldstroom en wanneer de producten de toonbank over gaan, van een goederenstroom.\\
-\\ 
\\ \\
=== Voorbeeld 1 - Betalen bij ophalen === === Voorbeeld 1 - Betalen bij ophalen ===
Regel 20: Regel 19:
Zowel de betaling als de overdracht van de taart vind plaats op woensdag.\\ Zowel de betaling als de overdracht van de taart vind plaats op woensdag.\\
Zowel de geldstroom als goederenstroom vind plaats op woensdag.\\ Zowel de geldstroom als goederenstroom vind plaats op woensdag.\\
 +^ ^ ^Geldstroom^Goederenstroom^
 +|Maandag ||0 Euro| 0  Euro|
 +|Woensdag ||10 Euro|10 Euro|
 +\\
 +=== Voorbeeld 2 – Vooraf betalen ===
 +\\
 +Op maandag wordt een taart van 10 Euro besteld voor woensdag.\\
 +De betaling van 10 euro vind plaats op maandag. De taart wordt op woensdag opgehaald.\\
 +Dit houdt in dat er op maandag geld over de toonbank gaat van de klant naar de bakker.\\
 +De geldstroom is dus voor die maandag 10 euro.\\
 +Er wordt nog geen product geleverd, dat gebeurd pas op woensdag, dus de goederenstroom van maandag is 0 euro.\\
 +\\
 +Op woensdag wordt de taart opgehaald, dus er gaan goederen over de toonbank.\\
 +De goederenstroom is dan 10 euro. Omdat de betaling reeds op maandag is gebeurd, gaat er dus geen geld over de toonbank meer.\\
 +De geldstroom voor woensdag is dus 0 euro.\\
 +
 +^ ^ ^Geldstroom^Goederenstroom^
 +|Maandag ||10 Euro| 0  Euro|
 +|Woensdag ||0 Euro|10 Euro|
 +\\
 +=== Voorbeeld 3 - Aanbetalen ===
 +\\
 +Op maandag wordt een taart van 10 Euro besteld voor woensdag.\\
 +Er wordt op maandag alvast 4 euro aanbetaald.\\
 +De taart wordt op woensdag opgehaald waarbij afgesproken is dat de klant de resterende 6 euro zal betalen.\\
 +Dit houdt in dat er op maandag 4 euro over de toonbank gaat van de klant naar de bakker.\\
 +De geldstroom is dus voor die maandag 4 euro.\\
 +Er wordt nog geen product geleverd, dat gebeurd pas op woensdag, dus de goederenstroom van maandag is 0 euro.\\
 +\\
 +Op woensdag wordt de taart opgehaald en wordt de resterende 6 euro betaald.\\
 +Er gaan goederen over de toonbank. De goederenstroom voor woensdag is dan 10 euro.\\
 +Omdat er op maandag reeds 4 euro is betaald en op woensdag de resterende 6 euro wordt betaald, bedraagt de geldstroom voor woensdag 6 euro.\\
 +\\
 +^ ^ ^Geldstroom^Goederenstroom^
 +|Maandag ||4 Euro| 0  Euro|
 +|Woensdag ||6 Euro|10 Euro|
 +\\
 +=== Raportages ===
 +\\
 +Binnen Cash-it zijn vele rapportages beschikbaar.\\
 +Ook daar is een onderscheidt gemaakt in geldstroom (blauw) en goederenstroom (rood).\\
 +\\
 +{{:goederengeldstroom.jpg|}}
 +\\
 +Tevens wordt op sommige rapporten in het rapport onderscheid gemaakt tussen goederen en geldstroom.\\
 +\\
 +{{:goederengeldstroom2.jpg|}}
 +\\
 +
 +En ook statistieken kunnen voor beide afgedrukt worden.
 +\\
 +{{:goederengeldstroom3.jpg|}}
 +
 + 
 +
 +
 
cash-it_-_geld-_en_goederenstroom.txt · Laatst gewijzigd: 2012/06/11 11:29 door helpdesk
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki