Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

cash-it_-_herprint_pin [2011/02/21 09:31] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +=====Herprint pin=====
 +
 +Wanneer een bon op is of als een bon vast loopt kan het gebeuren dat de pin ook niet meer werkt. \\
 +De pin zal de melding geven "Herprint de laatste bon". U kunt dit probleem verhelpen op de volgende manier: \\
 +\\
 +U drukt op de knop "**Alle functies**". \\
 +\\
 +{{:cash-it:alle_functies_knop.png|}}\\
 +\\
 +Daarna drukt u op de knop "**Herprint pin**" in oudere versies "**Reprint pin**" \\
 +\\
 +{{:cash-it:herprint_pin.png|}}
 
cash-it_-_herprint_pin.txt · Laatst gewijzigd: 2011/02/21 09:31 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki