Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

jaarafsluiting_2014_orbak_dos [2014/11/24 11:09]
helpdesk aangemaakt
jaarafsluiting_2014_orbak_dos [2015/12/01 10:41] (huidige)
helpdesk
Regel 1: Regel 1:
-==== Jaarafsluiting 2014 Orbak DOS ====+==== Jaarafsluiting 2015 Orbak DOS ====
=== Verwerkingsvolgorde aanmaken feestweken Orbak DOS === === Verwerkingsvolgorde aanmaken feestweken Orbak DOS ===
Regel 6: Regel 6:
^ ^  Zondag dag 7  ^ ^  Zondag dag 1  ^ ^ ^ ^  Zondag dag 7  ^ ^  Zondag dag 1  ^ ^
-|  1e Kerstdag  |  Week 52  |  Dag 3 |  Week 52  |  Dag 4 +|  1e Kerstdag  |  Week 52  |  Dag 5 |  Week 52  |  Dag 6
-|  2e Kerstdag  |  Week 52  |  Dag 4 |  Week 52  |  Dag 5 +|  2e Kerstdag  |  Week 52  |  Dag 6 |  Week 52  |  Dag 7
-|  Nieuwjaarsdag  |  Week 53  |  Dag 3 |  Week 53  |  Dag 4 |+|  Nieuwjaarsdag  |  Week 53  |  Dag 5 |  Week 53  |  Dag 6 |
  - Alvorens u de weken 52 en 53 aanmaakt moet u eerst controleren of in uw bedrijfs¬gegevens (dit vindt u in onderhoud stamgegevens) bij de feestdagen (veldnummer 17 t/m 26) kerstmis en nieuwjaarsdag voorkomt.   - Alvorens u de weken 52 en 53 aanmaakt moet u eerst controleren of in uw bedrijfs¬gegevens (dit vindt u in onderhoud stamgegevens) bij de feestdagen (veldnummer 17 t/m 26) kerstmis en nieuwjaarsdag voorkomt.
Regel 14: Regel 14:
Bovenstaande is van belang teneinde er voor zorg te dragen dat op 1e en 2e kerstdag geen prognoses aangemaakt zullen worden. Bovenstaande is van belang teneinde er voor zorg te dragen dat op 1e en 2e kerstdag geen prognoses aangemaakt zullen worden.
-**Zolang u nog geen jaarafsluiting heeft gedraaid, mag u beslist geen facturen c.q. directe facturen maken voor week 1 en week 2 van het jaar 2015. U kunt echter wel bestellingen ingeven voor de weken van het nieuwe jaar.**\\ +**Zolang u nog geen jaarafsluiting heeft gedraaid, mag u beslist geen facturen c.q. directe facturen maken voor week 1 en week 2 van het jaar 2016. U kunt echter wel bestellingen ingeven voor de weken van het nieuwe jaar.**\\
Zolang u de jaarafsluiting nog niet heeft gedaan, kunt u Orbak niet opstarten met een datum van het nieuwe jaar.\\ Zolang u de jaarafsluiting nog niet heeft gedaan, kunt u Orbak niet opstarten met een datum van het nieuwe jaar.\\
-U dient dus na uw initialen een datum in te geven van 2014, bijvoorbeeld 311214.\\ +U dient dus na uw initialen een datum in te geven van 2015, bijvoorbeeld 311214.\\
U dient met deze datum in te loggen, omdat de licentie nog voor het oude jaar geldt.\\ U dient met deze datum in te loggen, omdat de licentie nog voor het oude jaar geldt.\\
Pas nadat u de jaarafsluiting heeft gedaan kunt u inloggen met een datum van het nieuwe jaar.\\ Pas nadat u de jaarafsluiting heeft gedaan kunt u inloggen met een datum van het nieuwe jaar.\\
**Als weeknummer en dagnummer kunt u wel week 1 en dag 1 opgeven. U kunt ook bestellingen en afleverbonnen maken voor het nieuwe jaar.\\ **Als weeknummer en dagnummer kunt u wel week 1 en dag 1 opgeven. U kunt ook bestellingen en afleverbonnen maken voor het nieuwe jaar.\\
-Om ervoor te zorgen dat de juiste prijzen op de afleverbon worden afgedrukt, dient u wel de juiste lijstdatum in te geven. Bijvoorbeeld 020115 voor vrijdag 2 januari 2015.**\\  +Om ervoor te zorgen dat de juiste prijzen op de afleverbon worden afgedrukt, dient u wel de juiste lijstdatum in te geven. Bijvoorbeeld 020116 voor zaterdag 2 januari 2016.**\\  
-Let u er ook op dat u de oude bestelweken van 2014 verwijdert via het voorloopmenu voordat u de bestelweken van 2015 aanmaakt.\\ +Let u er ook op dat u de oude bestelweken van 2015 verwijdert via het voorloopmenu voordat u de bestelweken van 2016 aanmaakt.\\
=== Verwerkingsvolgorde bij de jaarafsluiting Orbak DOS === === Verwerkingsvolgorde bij de jaarafsluiting Orbak DOS ===
-  - U maakt eerst een backup van de bestanden van 2014 en bewaart deze goed.\\ Met deze backup kunt u in geval van nood de bestanden van 2014 terugzetten om bijvoorbeeld een kopiefactuur af te drukken. +  - U maakt eerst een backup van de bestanden van 2015 en bewaart deze goed.\\ Met deze backup kunt u in geval van nood de bestanden van 2015 terugzetten om bijvoorbeeld een kopiefactuur af te drukken. 
-  - Controleer in het verkoopboek of er nog facturen voorkomen welke nog niet zijn doorgeboekt.\\ Dit kunt u herkennen aan de * achter het factuurnummer. Zo ja, dan alsnog doorboeken.\\ U kunt ook JA ingeven op de vraag: Facturen niet doorgeboekt, doorgaan?\\ Deze vraag wordt gesteld tijdens de jaarafsluiting, indien niet alle facturen zijn doorgeboekt.\\ Zorgt u er tevens voor dat u alle kopiefacturen en journaalposten heeft afgedrukt.\\ Tijdens de jaarafsluiting worden namelijk het verkoopboek en de journaalposten van 2014 gewist.\\ Na de jaarafsluiting kunt u het oude jaar niet meer benaderen! +  - Controleer in het verkoopboek of er nog facturen voorkomen welke nog niet zijn doorgeboekt.\\ Dit kunt u herkennen aan de * achter het factuurnummer. Zo ja, dan alsnog doorboeken.\\ U kunt ook JA ingeven op de vraag: Facturen niet doorgeboekt, doorgaan?\\ Deze vraag wordt gesteld tijdens de jaarafsluiting, indien niet alle facturen zijn doorgeboekt.\\ Zorgt u er tevens voor dat u alle kopiefacturen en journaalposten heeft afgedrukt.\\ Tijdens de jaarafsluiting worden namelijk het verkoopboek en de journaalposten van 2015 gewist.\\ Na de jaarafsluiting kunt u het oude jaar niet meer benaderen! 
-  - U kunt zonder problemen weken voor het nieuwe jaar 2015 aanmaken en muteren.\\ U mag deze weken echter pas factureren als de jaarafsluiting heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de directe facturen! +  - U kunt zonder problemen weken voor het nieuwe jaar 2016 aanmaken en muteren.\\ U mag deze weken echter pas factureren als de jaarafsluiting heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de directe facturen! 
-  - Als u alle boekingen en financiële handelingen betreffende het oude jaar heeft afgehandeld, kunt u met de jaarafsluiting starten.\\ De jaarafsluiting mag pas vanaf 2 januari 2015 plaatsvinden, nadat u week 53 heeft afgehandeld.\\ Wij raden u aan de jaarafsluiting niet te doen op nieuwjaarsdag. Op nieuwjaarsdag is er geen helpdesk ondersteuning.+  - Als u alle boekingen en financiële handelingen betreffende het oude jaar heeft afgehandeld, kunt u met de jaarafsluiting starten.\\ De jaarafsluiting mag pas vanaf 2 januari 2016 plaatsvinden, nadat u week 53 heeft afgehandeld.\\ Wij raden u aan de jaarafsluiting niet te doen op nieuwjaarsdag. Op nieuwjaarsdag is er geen helpdesk ondersteuning.
  - Indien u met meerdere mensen in Orbak kunt werken, dient u eerst te controleren of alle andere medewerkers niet in Orbak werken.   - Indien u met meerdere mensen in Orbak kunt werken, dient u eerst te controleren of alle andere medewerkers niet in Orbak werken.
Jaarafsluiting start u vanuit het Submenu Beheer.\\ Jaarafsluiting start u vanuit het Submenu Beheer.\\
-Aanmaken: 2015\\ +Aanmaken: 2016\\
Licentienummer: UW NIEUWE NUMMER\\ Licentienummer: UW NIEUWE NUMMER\\
Reclame’s verwijderen: J/N*\\ Reclame’s verwijderen: J/N*\\
Oude prijzen verwijderen: J/N* *\\ Oude prijzen verwijderen: J/N* *\\
-* Indien u de reclames niet verwijderd dan gelden zij ook weer in het nieuwe jaar.\\ U zult de reclames voor 2015 opnieuw in moeten geven, wanneer u ‘J’ ingeeft.+* Indien u de reclames niet verwijderd dan gelden zij ook weer in het nieuwe jaar.\\ U zult de reclames voor 2016 opnieuw in moeten geven, wanneer u ‘J’ ingeeft.
* * Indien u de historische prijsopbouw wilt verwijderen ‘J’ intoetsen.\\ Alleen de nieuwste prijs blijft bewaard. * * Indien u de historische prijsopbouw wilt verwijderen ‘J’ intoetsen.\\ Alleen de nieuwste prijs blijft bewaard.
Let op!\\ Let op!\\
-Geen historie verwijderen indien al nieuwe prijzen aanwezig zijn met ingang van week 2 2015 of hoger.\\ +Geen historie verwijderen indien al nieuwe prijzen aanwezig zijn met ingang van week 2 2016 of hoger.\\
De jaarafsluiting kunt u alleen uitvoeren met de laatste versie van Orbak (ORBAK 2003).\\ Indien u met een oudere versie van Orbak werkt, is het mogelijk dat Orbak de volgende melding toont:\\ ‘U dient eerst de nieuwe versie van het afgelopen jaar te installeren, geef RETURN’.\\ Dit komt omdat er geen update van Orbak heeft plaatsgevonden.\\ U kunt deze melding opheffen door in het menu ‘Beheer’ naar ‘Speciale programma’s’ te gaan.\\ Als programmanaam geeft u in ‘SETVER’ en akkoord ‘J’.\\ Hierna kunt u opnieuw de jaarafsluiting opstarten. De jaarafsluiting kunt u alleen uitvoeren met de laatste versie van Orbak (ORBAK 2003).\\ Indien u met een oudere versie van Orbak werkt, is het mogelijk dat Orbak de volgende melding toont:\\ ‘U dient eerst de nieuwe versie van het afgelopen jaar te installeren, geef RETURN’.\\ Dit komt omdat er geen update van Orbak heeft plaatsgevonden.\\ U kunt deze melding opheffen door in het menu ‘Beheer’ naar ‘Speciale programma’s’ te gaan.\\ Als programmanaam geeft u in ‘SETVER’ en akkoord ‘J’.\\ Hierna kunt u opnieuw de jaarafsluiting opstarten.
-**__Periode indeling 2015__**+**__Periode indeling 2016__**
 +==== Jaarafsluiting 2015 Orbak 2 ====
 +
 +Met het oog op de komende feestweken vindt u hieronder een aantal aandachtspunten inzake de verwerking van de kerst- en nieuwjaarsweek alsmede het nieuwe jaar in ORBAK2.
 +
 +=== Controle kerstdagen als feestdag ===
 +
 +Indien u wilt voorkomen dat prognoses en bestellingen worden aangemaakt op de kerstdagen dient u te controleren of deze dagen zijn aangegeven als feestdagen.
 +
 +  - Ga via de menubalk naar Onderhoud > Algemeen > Dagen
 +  - Zet het scherm in zoekmodus via [F2]
 +  - Geef als datum 25-12-2015 in en geef [F3] (uitvoeren)
 +  - Controleer of het veld ‘Soort dag’ aangemerkt is als **Feestdag**, indien dit niet het geval is dient u dit te wijzigen en op te slaan
 +  - Zet het scherm wederom in zoekmodus via [F2]
 +  - Geef als datum 26-12-2015 in en geef [F3] (uitvoeren)
 +  - Controleer of het veld ‘Soort dag’ aangemerkt is als **Feestdag**, indien dit niet het geval is dient u dit te wijzigen en op te slaan
 +  - Ga via de menubalk naar Onderhoud > Algemeen > Bedrijven
 +  - Geef [ENTER], uw bedrijfsgegevens worden getoond
 +  - Klik op de tab Verkoop en controleer of het veld ‘Bestelling op feestdag’ leeg is, in dat geval zijn bestellingen niet toegestaan op feestdagen.\\ Indien in dit veld een vinkje staat dient u dit te verwijderen en de gegevens op te slaan
 +
 +=== Verwerkingsvolgorde jaar aanmaken Orbak 2 ===
 +
 +Voordat u bestellingen kunt ingeven in het jaar 2016 dient u dit jaar op de onderstaande wijze aan te maken.\\  U kunt het nieuwe jaar op elk gewenst moment aanmaken.
 +
 +  - Ga via de menubalk naar Taken > Algemeen > Jaar aanmaken
 +  - Geef als jaartal 2016 in en klik op **OK**
 +  - Alle dagen van 2016 worden nu aangemaakt
 +
 +=== Feest- en bijzondere dagen toekennen ===
 +
 +U dient nu de feest- en bijzondere dagen van het jaar 2015 aan te geven.
 +
 +|  01-01-2016  |  Nieuwjaarsdag  |  15-05-2016  |  1e Pinksterdag  |
 +|  27-03-2016  |  1e Paasdag  |  16-05-2016  |  2e Pinksterdag  |
 +|  28-03-2016  |  2e Paasdag  |  25-12-2016  |  1e Kerstdag  |
 +|  27-04-2016  |  **Koningsdag (*)**  |  26-12-2016  |  2e Kerstdag  |
 +|  05-05-2016  |  Hemelvaartsdag  |
 +\\
 +
 +
 +** (*) 27 april is een bijzondere dag, de overige dagen zijn feestdagen.**
 +
 +Voor de bovenstaande data dient u onderstaande procedure uit te voeren:
 +
 +  - Ga via de menubalk naar Onderhoud > Algemeen > Dagen
 +  - Geef de juiste datum in en geef [ENTER]
 +  - Wijzig het veld ‘Soort dag’ in **Feestdag** voor de feestdagen
 +  - Wijzig het veld ‘Soort dag’ in **Bijzondere dag** voor de bijzondere dagen
 +
 +Bijzondere dagen worden gebruikt in de module Personeel t.b.v. de 50% toeslag.\\ Feestdagen kennen een toeslag van 100%.
 +
 +=== Factuur week 53 met 1, 2 en 3 Januari 2016 ===
 +
 +1, 2 en 3 Januari vallen in week 53 van 2015. De factuur van de week waarin zowel 28, 29, 30 en 31 december als 1 januari valt wordt door ORBAK2 automatisch gesplitst in **2** facturen.\\
 +Eén factuur voor het eerste gedeelte van de week, dus tot en met 31 december en één factuur voor het tweede gedeelte van de week, dus vanaf 1 januari.\\
 +**U kunt bij uw bedrijfsgegevens (Onderhoud > Algemeen > Bedrijf) op de tab financieel instellen of u deze week wel of niet wilt splitsen.**
 +
 +Indien u met een nieuw factuurnummer wilt beginnen in 2016, dient u de facturering van week 53 in twee stappen uit te voeren.\\
 +Wijzig bij de eerste keer factureren de einddatum van week 53 in 31-12-2015. Wijzig bij de tweede keer uitvoeren de begindatum in 1-1-2016.\\
 +Tussendoor dient u het factuurnummer aan te passen in de bedrijfscoderingen.
 +
 +=== Wijzigen factuurnummer t.b.v. 2016 ===
 +
 +Indien u uw factuurnummer voor 2016 opnieuw wilt instellen dan dient u onderstaande stappen uit te voeren:
 +
 +  - Ga via de menubalk naar Onderhoud > Algemeen > Bedrijven
 +  - Geef [ENTER], uw bedrijfsgegevens worden getoond
 +  - Op de tab Algemeen wordt rechts onderin bij de bedrijfscoderingen het factuurnummer (Verkoop) getoond.\\
 +  - Dit is het eerstvolgende factuurnummer dat wordt toegekend en kunt u dus wijzigingen in bv. 1100001.\\
 +  - Voer dit uit nadat u eerst de laatste facturen van 2015 heeft aangemaakt en voordat u de facturen van 2016 gaat aanmaken
 +
 +=== Periode indeling aanmaken ===
 +
 +Indien u werkt met een koppeling naar een financieel pakket dient u tevens de periode indeling voor 2016 aan te maken.\\
 +
 +  * Ga via de menubalk naar Onderhoud, Algemeen, Bedrijven.\\
 +  * Geef <ENTER>, uw bedrijfsgegevens worden getoond.\\
 +  * Kijk op de tab Algemeen of het veld ‘Zondag’ is ingesteld op dag 1 of dag 7.\\
 +  * Ga via de menubalk naar Onderhoud, Algemeen, Periode indeling.\\
 +  * Voer de juiste gegevens in met behulp van onderstaande tabellen.\\
 +
 +Indien u gebruikt maakt van 12 perioden, dus elke maand is een periode, vul dan telkens de eerste en de laatste dag van de maand in als begin- en einddatum van de periode.\\
 +
 +**__Periode indeling 2016__**
13 periode 4 weken, zondag dag 1 13 periode 4 weken, zondag dag 1
| periode | begindatum | einddatum | | periode | begindatum | einddatum |
-| 1 | 28-12-2014 | 24-01-2015 +| 1 | 27-12-2015 | 23-01-2016
-| 2 | 25-01-2015 | 21-02-2015 +| 2 | 24-01-2016 | 20-02-2016
-| 3 | 22-02-2015 | 21-03-2015 +| 3 | 21-02-2016 | 19-03-2016
-| 4 | 22-03-2015 | 18-04-2015 +| 4 | 20-03-2016 | 16-04-2016
-| 5 | 19-04-2015 | 16-05-2015 +| 5 | 17-04-2016 | 14-05-2016
-| 6 | 17-05-2015 | 13-06-2015 +| 6 | 15-05-2016 | 11-06-2016
-| 7 | 14-06-2015 | 11-07-2015 +| 7 | 12-06-2016 | 09-07-2016
-| 8 | 12-07-2015 | 08-08-2015 +| 8 | 10-07-2016 | 06-08-2016
-| 9 | 09-08-2015 | 05-09-2015 +| 9 | 07-08-2016 | 03-09-2016
-| 10 | 06-09-2015 | 03-10-2015 +| 10 | 04-09-2016 | 01-10-2016
-| 11 | 04-10-2015 | 31-10-2015 +| 11 | 03-10-2016 | 29-10-2016
-| 12 | 01-11-2015 | 28-11-2015 +| 12 | 30-10-2016 | 26-11-2016
-| 13 | 29-11-2015 | 26-12-2015 |+| 13 | 27-11-2016 | 24-12-2016 |
Regel 70: Regel 153:
| periode | begindatum | einddatum | | periode | begindatum | einddatum |
-| 1 | 29-12-2014 | 25-01-2015 +| 1 | 28-12-2015 | 24-01-2016
-| 2 | 26-01-2015 | 22-02-2015 +| 2 | 25-01-2016 | 21-02-2016
-| 3 | 23-02-2015 | 22-03-2015 +| 3 | 22-02-2016 | 20-03-2016
-| 4 | 23-03-2015 | 19-04-2015 +| 4 | 21-03-2016 | 17-04-2016
-| 5 | 20-04-2015 | 17-05-2015 +| 5 | 18-04-2016 | 15-05-2016
-| 6 | 18-05-2015 | 14-06-2015 +| 6 | 17-05-2016 | 12-06-2016
-| 7 | 15-06-2015 | 12-07-2015 +| 7 | 13-06-2016 | 10-07-2016
-| 8 | 13-07-2015 | 09-08-2015 +| 8 | 11-07-2016 | 07-08-2016
-| 9 | 10-08-2015 | 06-09-2015 +| 9 | 08-08-2016 | 04-09-2016
-| 10 | 07-09-2015 | 04-10-2015 +| 10 | 05-09-2016 | 02-10-2016
-| 11 | 05-10-2015 | 01-11-2015 +| 11 | 03-10-2016 | 30-10-2016
-| 12 | 02-11-2015 | 29-11-2015 +| 12 | 31-10-2016 | 27-11-2016
-| 13 | 30-11-2015 | 27-12-2015 | +| 13 | 28-11-2016 | 25-12-2016 |
 
jaarafsluiting_2014_orbak_dos.txt · Laatst gewijzigd: 2015/12/01 10:41 door helpdesk
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki