Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

jaarafsluiting_2015_orbak_dos [2016/01/04 11:40]
helpdesk
jaarafsluiting_2015_orbak_dos [2016/11/17 10:42] (huidige)
helpdesk
Regel 1: Regel 1:
-==== Jaarafsluiting 2015 Orbak DOS ====+==== Jaarafsluiting 2016 Orbak DOS ====
=== Verwerkingsvolgorde aanmaken feestweken Orbak DOS === === Verwerkingsvolgorde aanmaken feestweken Orbak DOS ===
-**Kerst en Nieuwjaar (week 52 / 53)**+**Kerst en Nieuwjaar (week 52 / 1)**
^ ^  Zondag dag 7  ^ ^  Zondag dag 1  ^ ^ ^ ^  Zondag dag 7  ^ ^  Zondag dag 1  ^ ^
-|  1e Kerstdag  |  Week 52  |  Dag 5 |  Week 52  |  Dag 6 +|  1e Kerstdag  |  Week 52  |  Dag 1 |  Week 52  |  Dag 2
-|  2e Kerstdag  |  Week 52  |  Dag 6 |  Week 52  |  Dag 7 +|  2e Kerstdag  |  Week 52  |  Dag 2 |  Week 52  |  Dag 3
-|  Nieuwjaarsdag  |  Week 53 |  Dag 5 |  Week 53 |  Dag 6 |+|  Nieuwjaarsdag  |  Week 52 |  Dag 7 |  Week 1 |  Dag 1 |
-  - Alvorens u de weken 52 en 53 aanmaakt moet u eerst controleren of in uw bedrijfs¬gegevens (dit vindt u in onderhoud stamgegevens) bij de feestdagen (veldnummer 17 t/m 26) kerstmis en nieuwjaarsdag voorkomt.+  - Alvorens u week 52 aanmaakt moet u eerst controleren of in uw bedrijfs¬gegevens (dit vindt u in onderhoud stamgegevens) bij de feestdagen (veldnummer 17 t/m 26) kerstmis en nieuwjaarsdag voorkomt.
  - Nu dient u in de bedrijfsconstanten (dit vindt u in onderhoud stamgegevens) te controleren of de bestellingen op feestdagen op N staat, veldnummer 3. Zo niet, dan dient u dit aan te passen.   - Nu dient u in de bedrijfsconstanten (dit vindt u in onderhoud stamgegevens) te controleren of de bestellingen op feestdagen op N staat, veldnummer 3. Zo niet, dan dient u dit aan te passen.
Bovenstaande is van belang teneinde er voor zorg te dragen dat op 1e en 2e kerstdag geen prognoses aangemaakt zullen worden. Bovenstaande is van belang teneinde er voor zorg te dragen dat op 1e en 2e kerstdag geen prognoses aangemaakt zullen worden.
-**Zolang u nog geen jaarafsluiting heeft gedraaid, mag u beslist geen facturen c.q. directe facturen maken voor week 1 en week 2 van het jaar 2016. U kunt echter wel bestellingen ingeven voor de weken van het nieuwe jaar.**\\ +**Zolang u nog geen jaarafsluiting heeft gedraaid, mag u beslist geen facturen c.q. directe facturen maken voor week 1 en week 2 van het jaar 2017. U kunt echter wel bestellingen ingeven voor de weken van het nieuwe jaar.**\\
Zolang u de jaarafsluiting nog niet heeft gedaan, kunt u Orbak niet opstarten met een datum van het nieuwe jaar.\\ Zolang u de jaarafsluiting nog niet heeft gedaan, kunt u Orbak niet opstarten met een datum van het nieuwe jaar.\\
-U dient dus na uw initialen een datum in te geven van 2015, bijvoorbeeld 311214.\\ +U dient dus na uw initialen een datum in te geven van 2016, bijvoorbeeld 311216.\\
U dient met deze datum in te loggen, omdat de licentie nog voor het oude jaar geldt.\\ U dient met deze datum in te loggen, omdat de licentie nog voor het oude jaar geldt.\\
Pas nadat u de jaarafsluiting heeft gedaan kunt u inloggen met een datum van het nieuwe jaar.\\ Pas nadat u de jaarafsluiting heeft gedaan kunt u inloggen met een datum van het nieuwe jaar.\\
**Als weeknummer en dagnummer kunt u wel week 1 en dag 1 opgeven. U kunt ook bestellingen en afleverbonnen maken voor het nieuwe jaar.\\ **Als weeknummer en dagnummer kunt u wel week 1 en dag 1 opgeven. U kunt ook bestellingen en afleverbonnen maken voor het nieuwe jaar.\\
-Om ervoor te zorgen dat de juiste prijzen op de afleverbon worden afgedrukt, dient u wel de juiste lijstdatum in te geven. Bijvoorbeeld 020116 voor zaterdag 2 januari 2016.**\\  +Om ervoor te zorgen dat de juiste prijzen op de afleverbon worden afgedrukt, dient u wel de juiste lijstdatum in te geven. Bijvoorbeeld 020117 voor maandag 2 januari 2016.**\\  
-Let u er ook op dat u de oude bestelweken van 2015 verwijdert via het voorloopmenu voordat u de bestelweken van 2016 aanmaakt.\\ +Let u er ook op dat u de oude bestelweken van 2016 verwijdert via het voorloopmenu voordat u de bestelweken van 2017 aanmaakt.\\
=== Verwerkingsvolgorde bij de jaarafsluiting Orbak DOS === === Verwerkingsvolgorde bij de jaarafsluiting Orbak DOS ===
-  - U maakt eerst een backup van de bestanden van 2015 en bewaart deze goed.\\ Met deze backup kunt u in geval van nood de bestanden van 2015 terugzetten om bijvoorbeeld een kopiefactuur af te drukken. +  - U maakt eerst een backup van de bestanden van 2016 en bewaart deze goed.\\ Met deze backup kunt u in geval van nood de bestanden van 2016 terugzetten om bijvoorbeeld een kopiefactuur af te drukken. 
-  - Controleer in het verkoopboek of er nog facturen voorkomen welke nog niet zijn doorgeboekt.\\ Dit kunt u herkennen aan de * achter het factuurnummer. Zo ja, dan alsnog doorboeken.\\ U kunt ook JA ingeven op de vraag: Facturen niet doorgeboekt, doorgaan?\\ Deze vraag wordt gesteld tijdens de jaarafsluiting, indien niet alle facturen zijn doorgeboekt.\\ Zorgt u er tevens voor dat u alle kopiefacturen en journaalposten heeft afgedrukt.\\ Tijdens de jaarafsluiting worden namelijk het verkoopboek en de journaalposten van 2015 gewist.\\ Na de jaarafsluiting kunt u het oude jaar niet meer benaderen! +  - Controleer in het verkoopboek of er nog facturen voorkomen welke nog niet zijn doorgeboekt.\\ Dit kunt u herkennen aan de * achter het factuurnummer. Zo ja, dan alsnog doorboeken.\\ U kunt ook JA ingeven op de vraag: Facturen niet doorgeboekt, doorgaan?\\ Deze vraag wordt gesteld tijdens de jaarafsluiting, indien niet alle facturen zijn doorgeboekt.\\ Zorgt u er tevens voor dat u alle kopiefacturen en journaalposten heeft afgedrukt.\\ Tijdens de jaarafsluiting worden namelijk het verkoopboek en de journaalposten van 2016 gewist.\\ Na de jaarafsluiting kunt u het oude jaar niet meer benaderen! 
-  - U kunt zonder problemen weken voor het nieuwe jaar 2016 aanmaken en muteren.\\ U mag deze weken echter pas factureren als de jaarafsluiting heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de directe facturen! +  - U kunt zonder problemen weken voor het nieuwe jaar 2017 aanmaken en muteren.\\ U mag deze weken echter pas factureren als de jaarafsluiting heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de directe facturen! 
-  - Als u alle boekingen en financiële handelingen betreffende het oude jaar heeft afgehandeld, kunt u met de jaarafsluiting starten.\\ De jaarafsluiting mag pas vanaf 2 januari 2016 plaatsvinden, nadat u week 53 heeft afgehandeld.\\ Wij raden u aan de jaarafsluiting niet te doen op nieuwjaarsdag. Op nieuwjaarsdag is er geen helpdesk ondersteuning.+  - Als u alle boekingen en financiële handelingen betreffende het oude jaar heeft afgehandeld, kunt u met de jaarafsluiting starten.\\ De jaarafsluiting mag pas vanaf 2 januari 2016 plaatsvinden, nadat u week 52 heeft afgehandeld.\\ Wij raden u aan de jaarafsluiting niet te doen op nieuwjaarsdag. Op nieuwjaarsdag is er geen helpdesk ondersteuning.
  - Indien u met meerdere mensen in Orbak kunt werken, dient u eerst te controleren of alle andere medewerkers niet in Orbak werken.   - Indien u met meerdere mensen in Orbak kunt werken, dient u eerst te controleren of alle andere medewerkers niet in Orbak werken.
Jaarafsluiting start u vanuit het Submenu Beheer.\\ Jaarafsluiting start u vanuit het Submenu Beheer.\\
-Aanmaken: 2016\\ +Aanmaken: 2017\\
Licentienummer: UW NIEUWE NUMMER\\ Licentienummer: UW NIEUWE NUMMER\\
Reclame’s verwijderen: J/N*\\ Reclame’s verwijderen: J/N*\\
Oude prijzen verwijderen: J/N* *\\ Oude prijzen verwijderen: J/N* *\\
-* Indien u de reclames niet verwijderd dan gelden zij ook weer in het nieuwe jaar.\\ U zult de reclames voor 2016 opnieuw in moeten geven, wanneer u ‘J’ ingeeft.+* Indien u de reclames niet verwijderd dan gelden zij ook weer in het nieuwe jaar.\\ U zult de reclames voor 2017 opnieuw in moeten geven, wanneer u ‘J’ ingeeft.
* * Indien u de historische prijsopbouw wilt verwijderen ‘J’ intoetsen.\\ Alleen de nieuwste prijs blijft bewaard. * * Indien u de historische prijsopbouw wilt verwijderen ‘J’ intoetsen.\\ Alleen de nieuwste prijs blijft bewaard.
Let op!\\ Let op!\\
-Geen historie verwijderen indien al nieuwe prijzen aanwezig zijn met ingang van week 2 2016 of hoger.\\ +Geen historie verwijderen indien al nieuwe prijzen aanwezig zijn met ingang van week 1 2017 of hoger.\\
De jaarafsluiting kunt u alleen uitvoeren met de laatste versie van Orbak (ORBAK 2003).\\ Indien u met een oudere versie van Orbak werkt, is het mogelijk dat Orbak de volgende melding toont:\\ ‘U dient eerst de nieuwe versie van het afgelopen jaar te installeren, geef RETURN’.\\ Dit komt omdat er geen update van Orbak heeft plaatsgevonden.\\ U kunt deze melding opheffen door in het menu ‘Beheer’ naar ‘Speciale programma’s’ te gaan.\\ Als programmanaam geeft u in ‘SETVER’ en akkoord ‘J’.\\ Hierna kunt u opnieuw de jaarafsluiting opstarten. De jaarafsluiting kunt u alleen uitvoeren met de laatste versie van Orbak (ORBAK 2003).\\ Indien u met een oudere versie van Orbak werkt, is het mogelijk dat Orbak de volgende melding toont:\\ ‘U dient eerst de nieuwe versie van het afgelopen jaar te installeren, geef RETURN’.\\ Dit komt omdat er geen update van Orbak heeft plaatsgevonden.\\ U kunt deze melding opheffen door in het menu ‘Beheer’ naar ‘Speciale programma’s’ te gaan.\\ Als programmanaam geeft u in ‘SETVER’ en akkoord ‘J’.\\ Hierna kunt u opnieuw de jaarafsluiting opstarten.
-**__Periode indeling 2016__** +**__Periode indeling 2017__**
- +
-Let op: Aangezien 2015 een week 53 kent, dient periode 13 (2015) tot 03-01-2016 (of 02-01-2016, indien zondag dag 1) te lopen.\\  +
-Een alternatief is dat er een periode 14 wordt aangemaakt voor week 53. +
13 periode 4 weken, zondag dag 1 13 periode 4 weken, zondag dag 1
| periode | begindatum | einddatum | | periode | begindatum | einddatum |
-| 1 | 03-01-2016 | 30-01-2016 +| 1 | 01-01-2017 | 28-01-2017
-| 2 | 31-01-2016 | 27-02-2016 +| 2 | 29-01-2017 | 25-02-2017
-| 3 | 28-02-2016 | 26-03-2016 +| 3 | 26-02-2017 | 25-03-2017
-| 4 | 27-03-2016 | 23-04-2016 +| 4 | 26-03-2017 | 22-04-2017
-| 5 | 24-04-2016 | 21-05-2016 +| 5 | 23-04-2017 | 20-05-2017
-| 6 | 22-05-2016 | 18-06-2016 +| 6 | 21-05-2017 | 17-06-2017
-| 7 | 19-06-2016 | 16-07-2016 +| 7 | 18-06-2017 | 15-07-2017
-| 8 | 17-07-2016 | 13-08-2016 +| 8 | 16-07-2017 | 12-08-2017
-| 9 | 14-08-2016 | 10-09-2016 +| 9 | 13-08-2017 | 09-09-2017
-| 10 | 11-09-2016 | 08-10-2016 +| 10 | 10-09-2017 | 07-10-2017
-| 11 | 09-10-2016 | 05-11-2016 +| 11 | 08-10-2017 | 04-11-2017
-| 12 | 06-11-2016 | 03-12-2016 +| 12 | 05-11-2017 | 02-12-2017
-| 13 | 04-12-2016 | 31-12-2016 |+| 13 | 03-12-2017 | 30-12-2017 | 
13 periode 4 weken, maandag dag 1 13 periode 4 weken, maandag dag 1
| periode | begindatum | einddatum | | periode | begindatum | einddatum |
-| 1 | 04-01-2016 | 31-01-2016 +| 1 | 02-01-2017 | 29-01-2017
-| 2 | 01-02-2016 | 28-02-2016 +| 2 | 30-01-2017 | 26-02-2017
-| 3 | 29-02-2016 | 27-03-2016 +| 3 | 27-02-2017 | 26-03-2017
-| 4 | 28-03-2016 | 24-04-2016 +| 4 | 27-03-2017 | 23-04-2017
-| 5 | 25-04-2016 | 22-05-2016 +| 5 | 24-04-2017 | 21-05-2017
-| 6 | 23-05-2016 | 19-06-2016 +| 6 | 22-05-2017 | 18-06-2017
-| 7 | 20-06-2016 | 17-07-2016 +| 7 | 19-06-2017 | 16-07-2017
-| 8 | 18-07-2016 | 14-08-2016 +| 8 | 17-07-2017 | 13-08-2017
-| 9 | 15-08-2016 | 11-09-2016 +| 9 | 14-08-2017 | 10-09-2017
-| 10 | 12-09-2016 | 09-10-2016 +| 10 | 11-09-2017 | 08-10-2017
-| 11 | 10-10-2016 | 06-11-2016 +| 11 | 09-10-2017 | 05-11-2017
-| 12 | 07-11-2016 | 04-12-2016 +| 12 | 06-11-2017 | 03-12-2017
-| 13 | 05-12-2016 | 01-01-2017 |+| 13 | 04-12-2017 | 31-12-2017 | 
 
jaarafsluiting_2015_orbak_dos.txt · Laatst gewijzigd: 2016/11/17 10:42 door helpdesk
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki