Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

label-it:barcode_voor_windows7_64_bits_machine [2015/06/03 16:12]
helpdesk
label-it:barcode_voor_windows7_64_bits_machine [2015/06/03 16:13] (huidige)
helpdesk
Regel 18: Regel 18:
Kopieer bijgaande report naar Label-It Report en open dit rapport ook met label It.\\ Kopieer bijgaande report naar Label-It Report en open dit rapport ook met label It.\\
\\ \\
-[[http://zip.marti-orbak.nl/barcodeA4.zip|Download A4 met barcodes]]+[[http://zips.marti-orbak.nl/barcodeA4.zip|Download A4 met barcodes]]
\\ \\
 
label-it/barcode_voor_windows7_64_bits_machine.txt · Laatst gewijzigd: 2015/06/03 16:13 door helpdesk
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki