Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:afdrukschema [2010/11/01 08:32] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Afdrukschema ======
 +Onderhoud > Algemeen > Afdrukschema’s
 +
 +{{:afdrukschema1.jpg|}}
 +
 +Zoek het desbetreffende afdrukschema erbij met F2 - F3
 +
 +{{:afdrukschema2.jpg|}}
 +
 +
 +Ga naar een lege regel of gebruik alt + insert om een regel tussen te voegen.
 +
 +  * Volgnummer
 +De volgorde waarmee het rapport van het afdrukschema wordt afgedrukt.
 +  * Rapport
 +De code van het rapport dat u wilt afdrukken. (kan deze code opzoeken middels F12).
 +  * Printer
 +De code van de printer waarmee u dit rapport wilt afdrukken. Indien u dit veld leeg laat dan wordt automatisch de standaardprinter ingevuld. (kan deze code opzoeken middels F12).
 +  * Aantal afdrukken
 +Het aantal afdrukken van het betreffende rapport.
 +  * Afdrukken
 +Als u deze optie aanvinkt en opslaat wordt het rapport direct geprint.
 +  * Afdrukstand
 +  - Staand, het rapport wordt normaal afgedrukt.
 +  - Liggend, het rapport wordt overdwars afgedrukt.
 +
 +**Afdrukspecificaties parameters**
 +
 +De parameters worden automatisch gevuld naar aanleiding van het geselecteerde rapport bij afdrukspecificatie.
 +Alleen de kolommen ‘Tekst’, ‘Ja/Nee’ of ‘Datum’ dienen te worden ingevuld met de betreffende parameters.
 +  * Tekst
 +Wanneer in de kolom ‘Soort’ ‘Tekst’ is aangegeven, dient u in deze kolom de waarde van de tekst parameter in te vullen.
 +  * Ja/nee
 +Wanneer in de kolom ‘Soort’ ‘Ja/Nee’ is aangegeven, dient u in deze kolom de waarde van de Ja/Nee parameter in te vullen.
 +  * Datum
 +Deze kolom hoeft alleen ingevuld te worden als u het rapport direct wilt afdrukken. Bij het uitvoeren van het afdrukschema dient men de datum in te vullen.
 
orbak/afdrukschema.txt · Laatst gewijzigd: 2010/11/01 08:32 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki