Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:autorisatie [2011/01/28 07:55] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +======Autorisatie======
 +
 +In Orbak kan aangegeven worden wat een gebruiker mag doen.\\
 +dit betekend dat een gebruiker in Orbak niet altijd alles kan en mag wijzigen.\\
 +Dit wordt ingevoerd in Autorisatie.\\
 +Hiervoor worden eerst Rollen gemaakt in Orbak
 +\\ Log hiervoor in met gebruiker SYSTEEM WW:  is bekend bij leidinggevende\\
 +Ga hiervoor naar: [onderhoud | autorisatie | rollen]\\
 +\\
 +De Rol Systeem is de standaard Rol in Orbak.\\
 +Om een nieuwe Rol te maken wordt in de zoekmodus op F6 geklikt. Nu kan de Nieuwe rol gemaakt.\\
 +Allereerst krijgt de Rol een Naam en een Omschrijving.
 +Klik daarna in het Tabblad autorisatie op Alles toevoegen en vervolgens wordt het werk opgeslagen.\\
 +Nu zijn alle optie's zichtbaar welke in Orbak beschikbaar zijn.\\
 +\\
 +{{:orbak:autorisatie.jpg?400|}}\\
 +\\
 +Ga vervolgens naar het Tabblad Menu. Alles wat in Orbak aan mogelijkheden zit wordt nu zichtbaar.\\
 +Zet nu het vinkje in de kolom Tonen aan achter de omschrijving welke voor deze rol beschikbaar moeten zijn.\\
 +Wanneer ook een vinkje wordt gezet in de kolom Favorieten kan deze optie in Orbak worden gestart via tabblad Favorieten.\\
 +\\
 +{{:orbak:tabblad_menu.jpg?400|}}\\
 +\\
 +Wanneer dit allemaal is ingevuld kan een gebruiker worden gekoppeld aan een deze rol.\\
 +\\
 +Ga hiervoor naar [Onderhoud | Autorisatie | Gebruikers]\\
 +Een venster met aanwezige gebruikers opent.\\
 +Er kan een bestaande gebruiker aan een andere rol gekoppeld worden door in het keuze menu achter Rol een keuze te maken.\\
 +Ook kan hier een nieuwe gebruiker worden gemaakt.\\
 +In de kolom Code (1) wordt een gebruikers code gevuld, Naam (2) is de Naam van de gebruiker.\\
 +Bedrijf (3) wordt gevuld door een keuze te maken uit het menu erachter.\\
 +Ook Rol (4) wordt gevuld door een keuze te maken uit het menu wat opent via het driehoekje.\\
 +Bij wachtwoord (5) wordt een wachtwoord ingevuld wat de gebruiker zelf kan bepalen en nodig heeft om in Orbak te kunnen werken.\\
 +Wanneer nu het vinkje wordt gezet bij Actief (6)  en het werk wordt opgeslagen is de gebruiker beschikbaar in Orbak.\\
 +\\
 +{{:orbak:gebruikers.jpg?400|}}
 +
 
orbak/autorisatie.txt · Laatst gewijzigd: 2011/01/28 07:55 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki