Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:contactregistratie [2010/12/14 09:17] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +======Contactregistratie======
 +In Orbak kan nu voor relaties een contactregistratie worden bijgehouden.\\
 +Uiteraard is er contact bij het doorgeven van verkoopopdrachten, maar daarnaast kan er nu ook een registratie worden gemaakt van andere contacten.\\
 +\\
 +Allereerst worden in Orbak contactsoorten gemaakt via: [onderhoud | contactregistratie | contactsoorten]\\
 +\\
 +{{:orbak:contactsoorten.jpg|}}
 +\\
 +Let erop dat bij de contactsoort waarvoor een klacht gemeld wordt ook de eigenschap klacht actief staat. Deze is bij het ingeven van klachten nodig.\\
 +\\
 +Vervolgens kunnen klachtensoorten worden ingegeven, via: [onderhoud | contactregistratie | klachtensoorten] Dit kan heel divers zijn aan soorten.\\
 +\\
 +{{:orbak:klachten_soorten.jpg|}}
 +
 +\\
 +Nu kan op verschillende manieren een contact worden verwerkt in Orbak.\\
 +de eerste manier gaat via [taken | contactregistratie | contacten]\\
 +onderstaan scherm opent\\
 +\\
 +{{:orbak:relatie_contact_scherm.jpg?500|}}\\
 + \\
 +1. in het vakje Code wordt de relatiecode ingevoerd en vervolgens via F3 bevestigd.\\
 +Nu kunnen in de verschillende velden de gegevens worden gevuld.\\
 +2. de datum waarp het contact plaats vindt.\\
 +3. voor de contactmethode kan een keuze gemaakt worden via het rolmenu.\\
 +4. begintijd, eindtijd, bestede tijd, en kilometers zijn opties die ingevuld kunnen worden, maar zijn niet verplicht.\\
 +5. contactpersoon kan alleen gevuld worden als deze voor de relatie bekend is.\\
 +6. mederwerker is de persoon die met de relatie in contact is geweest.\\
 +7. voor soort contact is weer een keuze menu, en wordt daaruitgevuld\\
 +\\
 +\\
 +Wanneer het een klacht betreft moet bij Soort contact een soort worden ingevuld waarbij de eigenschap klacht actief is.\\
 +Waarneer dan in het invulscherm "omschrijving" gegevens worden ingevuld, kan vervolgens ook de rechterhelft worden ingevuld met gevraagde gegevens.\\
 +Een ingevoerde klacht ziet er dan als volgt uit:\\
 +\\
 +{{:orbak:ingevoerde_klacht.jpg?500|}}
 +\\
 +Wanneer een klacht betrekking heeft op een product kan het product in het tabblad product worden vermeld.\\
 +De productcode wordt ingevoerd, en bij opmerking kan dan ingevuld worden wat de klacht betreft, en het aantal waar de klacht om gaat.\\
 +\\
 +Via het verkoopscherm kan ook een contactregistratie worden geopend.\\
 +Allereerst wordt via [taken | verkoop | opdracht verkoop] het scherm geopend.\\
 +Hierin wordt een verkoopopdracht voor een relatie geopend.\\
 +Nu kan via de volgende knop een contactregistratie worden geopend.\\
 +\\
 +{{:orbak:knop_contact_registratie.jpg|}}
 +\\
 +Wanneer voor de betreffende relatie al contacten zijn ingevoerd wordt het laatst ingevoerde contact getoond.\\
 +Hie kan ook een nieuw contact worden ingevoerd.\\
 +\\
 +Onder rapportages zijn verschillende rapporten af te drukken welke te maken hebben met contactregistratie
 
orbak/contactregistratie.txt · Laatst gewijzigd: 2010/12/14 09:17 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki