Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:directe_factuur [2011/12/13 14:59] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +======Directe Facturen======
 +
 +In orbak kunnen vanuit het verkoopvenster relatie's worden gemaakt voor eenmalige klanten.\\
 +de zogenaamde directe facturen.\\
 +Open via Taken - Verkoop - Opdracht (verkoop)- het verkoopvenster en ga vervolgens naar\\
 +Extra - Relatie aanmaken.\\
 +\\
 +{{:orbak:directe_factuur_1.jpg|}}\\
 +\\
 +In onderstaand venster kunnen de gegevens worden ingevuld zoals in het voorbeeld.\\
 +Het relatienummer zal door Orbak worden toegekend naar aanleiding van instellingen in de bedrijfsgegevens.\\
 +Kies bij de relatiegroep voor de eenmalige klant of directe factuur klant.\\
 +\\
 +{{:orbak:directe_factuur_3.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Nadat dit allemaal is ingevuld op OK klikken.\\
 +Nu kunnen de geleverde producten worden ingevoerd.\\
 +\\
 +{{:orbak:directe_factuur_5.jpg|}}
 +\\
 +Nadat alles is ingevoerd in deze verkoopopdracht het werk opslaan met de toetsen combinatie:\\
 +CTRL + S\\
 +\\
 +Vervolgens weer naar Extra, en nu kiezen voor Factureren.\\
 +Wanneer in het venster verschijnt: "de verkoopopdracht is gefactureerd"\\
 +weer naar extra en nu kiezen voor Directe Factuur afdrukken.\\
 +\\
 +{{:orbak:directe_factuur_8.jpg|}}{{:orbak:directe_factuur_6.jpg|}}{{:orbak:directe_factuur_7.jpg|}}
 +\\
 +Nu zal de factuur op de printer worden afgedrukt welke is geselecteerd in het afdrukschema.\\
 +
 
orbak/directe_factuur.txt · Laatst gewijzigd: 2011/12/13 14:59 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki