Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:document_aan_relatie_en_of_product_toevoegen [2010/11/24 08:27] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +Document aan Relatie toevoegen:
 +
 +1. Ga naar Onderhoud --> Relaties --> Relaties.
 +
 +2. Op de tab algemeen staat links onderin de knop documenten.
 +
 +3. Klik in het witte veld en vervolgens op ‘’create from file’’.
 +
 +4. Ga nu naar het pad waar het document staat opgeslagen (probeer voor deze documenten een centraal pad te nemen bijv.  O:\docs.
 +
 +5. En sla het document op.
 +
 +{{:bs1.png|}}
 +
 + 
 
orbak/document_aan_relatie_en_of_product_toevoegen.txt · Laatst gewijzigd: 2010/11/24 08:27 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki