Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:doorvoeren_prijswijziging [2012/11/01 12:27]
helpdesk
orbak:doorvoeren_prijswijziging [2012/11/01 12:27] (huidige)
helpdesk
Regel 20: Regel 20:
De datum waarop de prijswijzigingen moeten ingaan. De datum waarop de prijswijzigingen moeten ingaan.
  * Van Prijslijst   * Van Prijslijst
-De eerste prijslijst waarvan de prijzen gewijzigd moeten worden. **Let op:De basislijst dient apart van de andere prijslijsten gewijzigd te worden.** Indien u de basisprijslijst wilt wijzigen dient u dit veld leeg te laten.+De eerste prijslijst waarvan de prijzen gewijzigd moeten worden. Indien u de basisprijslijst wilt wijzigen dient u dit veld leeg te laten.
  * Tot en met Prijslijst   * Tot en met Prijslijst
-De laatste prijslijst waarvan de prijzen gewijzigd moeten worden. **Let op:De basislijst dient apart van de andere prijslijsten gewijzigd te worden.** Indien u de basisprijslijst wilt wijzigen dient u dit veld leeg te laten.+De laatste prijslijst waarvan de prijzen gewijzigd moeten worden. Indien u de basisprijslijst wilt wijzigen dient u dit veld leeg te laten.\\  
 +**Let op:De basislijst dient apart van de andere prijslijsten gewijzigd te worden.**
  * Van Prijsgroep   * Van Prijsgroep
De eerste prijsgroep die gekopieerd dient te worden. U kunt ook ‘Eerste’ aanvinken om de eerste prijsgroep te selecteren. De eerste prijsgroep die gekopieerd dient te worden. U kunt ook ‘Eerste’ aanvinken om de eerste prijsgroep te selecteren.
 
orbak/doorvoeren_prijswijziging.txt · Laatst gewijzigd: 2012/11/01 12:27 door helpdesk
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki