Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:financieel_openstaande_posten [2010/12/02 16:25] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +======Openstaande posten======
 +
 +In Orbak is het mogelijk om betalingen van inkoop of verkoopfacturen te registreren.\\
 +Daarvoor moet op relatie niveau een vinkje staan bij openstande posten.\\
 +\\
 +{{:orbak:onderhoud_relaties_openstaandeposten.jpg?500|}}
 +\\
 +Nadat een factuur is gemaakt en verzonden wordt deze gejournaliseerd.Dit wordt gedaan in [taken | financieel | journaliseren]\\
 +Hier is de optie allemaal of van relatie tot relatie.In het voorbeeld is gekozen voor 1 relatie\\
 +\\
 +{{:orbak:journaliseren.jpg?300|}}\\
 +\\
 +Waneer dit is gedaan is in [taken | financieel | openstaande posten ] het factuurbedrag zichtbaar wat door de relatie betaald moet worden.
 +\\
 +{{:orbak:openstaande_post.jpg?300|}}\\
 +\\
 +Wanneer de betaling is ontvangen kan het betaalde bedrag vervolgens ingevuld worden in de kolom "betaald bedrag" en daarachter de betaaldatum.\\
 +\\
 +Op de factuur van de relatie is het mogelijk om openstaande posten weer te geven. Dit is een keuze bij het rapport afdrukken\\
 +Er is een rapportage mogelijk van openstaande posten van een periode en ook rapportage mogelijk van ontvangen betalingen.
 +
 
orbak/financieel_openstaande_posten.txt · Laatst gewijzigd: 2010/12/02 16:25 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki