Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:fust_berekenen_in_verkoopopdracht [2011/12/13 14:18] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +======Fust Berekenen======
 +
 +In Orbak is het mogelijk om bij verkoopopdrachten te berekenen hoeveel\\
 +kratten er worden gebruikt bij optimale verdeling van de producten.\\
 +\\
 +Hiervoor is het noodzakelijk dat de module expeditie actief is.\\
 +\\
 +Vervolgens moet er een product gemaakt worden in Orbak met als naam, Krat of Fust oid.\\
 +De eigenschappen Verkoop, Financieel, en Expeditie moeten actief zijn.\\
 +Vul de gegevens volledig in zoals omzetgroep, prijs etc,\\
 +en bij tabblad verkoop de assortimentsgroep en de producteenheid.\\
 +\\
 +{{:orbak:fust_1.jpg?500|}}
 +{{:orbak:fust_2.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Vervolgens moet in de producteenheid een eenheid krat of fust worden gemaakt.\\
 +Bij deze eenheid wordt de productcode gekoppeld welek zojuist is gemaakt.\\
 +\\
 +Ga hiervoor naar: onderhoud - producten - producteenheden.\\
 +\\
 +{{:orbak:fust_3.jpg?200|}}\\
 +\\
 +In onderstaan venster de nieuwe eenheid maken met het artikel.\\
 +\\
 +{{:orbak:fust_4.jpg?300|}}\\
 +\\
 +Nu moet bij de producten een fustberekening worden toegekent.\\
 +Ga hiervoor naar Onderhoud - Producten - Producten en open het product waar de fust voor berekend moet worden.\\
 +\\
 +Zorg dat hier de eigenschap expeditie actief is en ga naar dit tabblad.\\
 +\\
 +Klik op het tabblad expeditie op het driehoekje achter producteenheid en selecteer de zojuist gemaakte\\
 +eenheid met het fust artikelnummer er achter.\\
 +\\
 +{{:orbak:fust_5.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Ga nu naar tablad Productie en zorg dat hier ook de zelfde producteenheid is geselecteerd.\\
 +\\
 +{{:orbak:fust_6.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Nu naar het tabblad productverhoudingen en ook hier de zelfde eenheid invullen.\\
 +In de kolom verhouding wordt nu het aantal stuks ingevuld wat standaard in een krat wordt gedaan.\\
 +\\
 +{{:orbak:fust_7.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Zorg dat bij dit product op tabblad verkoop ook de producteenheid is ingevuld.\\
 +\\
 +{{:orbak:fust_8.jpg|}}\\
 +\\
 +Open nu de relatie waarbij de fust berekend moet worden, en ga naar tabblad expeditie.\\
 +Deze moet ook actief zijn.\\
 +Zet het vinkje aan bijEmbalage berekenen.\\
 +\\
 +{{:orbak:fust_9.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Wanneer nu voor deze klant een verkoopopdracht wordt ingevoerd,\\
 +zal voor de producten waarbij dit bovenstaande is gekoppeld,\\
 +door Orbak worden uitgerekend hoeveel fust er wordt gebruikt.\\
 +\\
 +{{:orbak:fust_10.jpg|}}\\
 +\\
 +in het voorbeeld zijn 6 zakken puntjes besteld en daarvoor is 1 krat nodig.\\
 +\\
 +Wanneer dit aantal wordt verhoogd naar 27 rekent het programma met 5 kratten.\\
 +4 volle ktratten is 24zakken puntjes, en de laatse 3 zakken gaan in de vijfde krat.\\
 +\\{{:orbak:fust_11.jpg|}}
 +
 +
 +
 +
 
orbak/fust_berekenen_in_verkoopopdracht.txt · Laatst gewijzigd: 2011/12/13 14:18 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki