Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:import_prijzen_csv [2011/12/14 12:59] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Import verkoopopdrachten CSV ======
 +Het is mogelijk om prijzen in Orbak te importeren via een CSV bestand.\\
 +Dit is wellicht makkelijk wanneer de prijzen niet allemaal met een zelfde hoeveelheid worden aangepast.\\
 +Dan kan er een excelbestan gemaakt worden waarin de prijzen eerst worden aangepast\\
 +en dit kan dan worden ingelezen.\\
 +Wanneer de huidige Orbakprijzen aangepast moeten worden,\\
 +kan eerst een excelbestand uit Orbak gemaakt worden.\\
 +Ga via rapportages naar  Financieel - Prijslijstoverzicht.\\
 +\\
 +{{:orbak:prijs_wijzigen_via_csv_1.jpg|}}\\
 +{{:orbak:prijs_wijzigen_via_csv_2.jpg|}}{{:orbak:prijs_wijzigen_via_csv_3.jpg|}}\\
 +\\
 +Vul de juiste gegevens in, zorg dat de prijzen exclusief BTW zijn, en laat het rapport op uw scherm komen.\\
 +Kies nu links bovenaan voor Ëxport Report"\\
 +\\
 +{{:orbak:prijs_wijzigen_via_csv_4.jpg|}}\\
 +\\
 +Onderstaand venster opent, en kies hier via de pijltjes voor Excel data only en Application.\\
 +\\
 +{{:orbak:prijs_wijzigen_via_csv_5.jpg|}}\\
 +\\
 +Klik nu op OK en de gekozen prijslijst verschijnt in een excel bestand.\\
 +Verwijder allereerst de bovenste regel en de onderste regel en pas de kolommen aan.\\
 +Nu moeten de kolommen in de juiste volgorde komen.\\
 +A is de Prijslijst kolom, B de productcode kolom, C de ingangsdatum, D factuurprijs, E adviesprijs, F retourprijs.\\
 +\\
 +{{:orbak:prijs_wijzigen_via_csv_6.jpg|}}
 +\\
 +De overige kolommen verwijderen.\\
 +\\
 +Wanneer de basisprijs aangepast wordt de eerste kolom leeg laten.\\
 +In de kolom datum de ingangsdatum van de prijsaanpassing zetten.\\
 +Nu kunnen de prijzen worden aangepast naar eigen inzicht.\\
 +Nadat de aanpassingen zijn gedaan het excel bestand opslaan als CSV bestand\\
 +door te keizen voor opslaan als, de bestandsnaam in te vullen, en bij bestandstype\\
 +voor CSV kiezen.\\
 +\\
 +{{:orbak:prijs_wijzigen_via_csv_7.jpg|}}\\
 +\\
 +Open nu dit bestand in Kladblok/Notepad, en verwijder de koppen welke boven de kolommen staan.\\
 +\\
 +{{:orbak:prijs_wijzigen_via_csv_8.jpg|}}\\
 +\\
 +{{:orbak:prijs_wijzigen_via_csv_9.jpg|}}\\
 +\\
 +Het bestand ziet er alsvolgt uit:\\
 +\\
 +{{:orbak:prijs_wijzigen_via_csv_13.jpg|}}
 +\\
 +Wanneer een speciale prijslijst is gekozen ipv de basisprijs zal deze code voor de eerst ; staan\\
 +Nu deze wijzigingen opnieuw opslaan.\\
 +\\
 +Ga nu in Orbak naar: Taken - Financieel - Import prijzen CSV.\\
 +Zoek naar de locatie waar het bestand is opgeslagen door op de puntjes te klikken.\\
 +\\
 +{{:orbak:prijs_wijzigen_via_csv_11.jpg|}}\\
 +\\
 +en wanneer dit bestand is geselecteerd op start klikken.\\
 +\\
 +{{:orbak:prijs_wijzigen_via_csv_12.jpg|}}
 
orbak/import_prijzen_csv.txt · Laatst gewijzigd: 2011/12/14 12:59 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki