Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:import_verkoopopdrachten_csv [2010/09/14 11:54] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Import verkoopopdrachten CSV ======
 +Maak een CSV bestand.
 +Open Excel en vul de kolommen A t/m G met onderstaande gegevens.
 +
 +{{:orbak:import1.jpg|}}
 +
 +Als alle gegevens ingevuld zijn, moet de eerste regel verwijdert worden voordat deze wordt opgeslagen als CSV. Selecteer regel 1 en klik met rechtermuis, kies nu voor delete.
 +
 +{{:orbak:import2.jpg|}}
 +
 +Nu kan het excel blad opgeslagen worden als CSV.
 +
 +{{:orbak:import3.jpg|}}
 +
 +Kies bij Save as type voor CSV, zie hieronder.
 +
 +{{:orbak:import4.jpg|}}
 +
 +Sla het CSV bestand op in **O:\Data** met als bestandsnaam bijvoorbeeld **import18-03-2010.csv**
 +
 +Nu kan het bestand ingelezen worden in Orbak.
 +
 +{{:orbak:import5.jpg|}}
 
orbak/import_verkoopopdrachten_csv.txt · Laatst gewijzigd: 2010/09/14 11:54 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki