Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:personeel [2011/12/14 16:10] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Personeel ======
 +
 +In orbak de werktijden plannen en bijhouden\\
 +\\
 +Met behulp van de module personeel kunnen werktijden van personeelsleden worden ingepland,\\
 +en naar aanleiding van ingevulde urenoverzichten worden bijgehouden.\\
 +\\
 +Allereerst moeten werknemers worden gemaakt in orbak.\\
 +\\
 +dit wordt gedaan in Onderhoud - Algemeen - Personen.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_1.jpg|}}\\
 +\\
 +Onderstaan venster opent.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_2.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Hierin moeten in iedergeval de NAW gegevens worden ingevuld.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_3.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Zodra het vinkje bij werknemer wordt aangezet moeten op tabblad werknemer ook een aantal velden gevuld worden.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_4.jpg?500|}}\\
 +\\
 +wanneer het vinkje wordt gezet bij salaris kan ook het salaris worden berekend in Orbak.\\
 +\\
 +Daarvoor moeten dan ook de overige tabbladen per personeelslid worden ingevuld.\\
 +\\
 +Nadat de werknemers zijn gemaakt in Orbak is het mogelijk om meerdere locaties te maken in Orbak,\\
 +om vervolgens per locatie een personeelsplanning te maken.\\
 +Locaties worden gemaakt in Onderhoud - Locaties.\\
 +Hier kan van 1 afdeling tot heel veel afdelingen een indeling worden gemaakt,\\
 +naar eiegen keuze, waarbij gedacht kan worden aan:\\
 +banket bakkerij, broodbakkerij, expeditie, kantoor, chauffeurs enz.\\
 +Ook kan elke winkel als een aparte locatie worden opgevoerd.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_5.jpg|}} \\
 +\\
 +Onderstaan venster opent, en hierin kunnen de locatie gemaakt worden.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_6.jpg|}}\\
 +\\
 +Code is een getal of letter welke later wordt gebruikt bij de planning.\\
 +Omschrijving komt terug wanneer rapporten worden geprint\\
 +Bij afdeling wordt de code gegeven waar deze locatie onder valt.\\
 +\\
 +Nadat deze gegevens allemaal zijn ingevuld, kan een basisplanning worden gemaakt.\\
 +Deze basisplanning wordt gebruikt om als standaard planning mee te werken.\\
 +Hierdoor hoeven niet elke week alle gegevens opnieuw te worden ingevoerd.\\
 +\\
 +De basisplanning wordt gemaakt in:\\
 +Taken - Personeel - Planning Basis;\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_7.jpg|}}
 +\\
 +Onderstaan venster opent, en moet worden gevuld.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_8.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Code kan zelf bepaald worden, maar kan ook de zelfde zijn als de locatie code.\\
 +Voor - Omschrijving - geldt het zelfde.\\
 +De locatie wordt gekozen door op het driehoekje te klikken en de gewenste te selecteren.\\
 +Wanneer het aantal budget uren wordt gevuld kan dit worden vergeleken met\\
 +de planning en de werkelijke uren.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_9.jpg|}}\\
 +\\
 +Nu kunnen voor de personen welke bij deze locatie horen de uren worden ingevoerd.\\
 +Dit kan per dag voor verschillende personen, of per persoon alle dagen en dan de \\
 +volgende persoon.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_10.jpg?500|}}\\
 +\\
 +of\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_12.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Er kunnen voor meerdere locaties basisplanningen gemaakt worden.\\
 +\\
 +Nadat de basisplanning is gemaakt kan deze in een weekplanning worden geimporteerd.\\
 +Dit gaat via Taken - Personeel - Weekplanning aanmaken\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_13.jpg|}} \\
 +\\
 +Vervolgens opent onderstaant venster waarin de gewenste gegevens worden gevuld.\\
 +Hier kan per locatie een week planning gemaakt of alle lecatie alle planningen.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_14.jpg|}}\\
 +\\
 +Nadat de week planning is aangemaakt kunnen verschillende rapporten geprint worden.\\
 +Verder kunnen in deze weekplanning de uren worden aangepast aan de hand van werkelijke\\
 +uren welke door het personeel worden ingevuld op hun urenstaat.\\
 +Open hiervoor via Taken - Personeel - Personeelsplanning week.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_15.jpg|}}\\
 +\\
 +In het nieuwe venster de gewenste week en locatie invullen en F2 toetsen.\\
 +Nu opent het geplande urenoverzicht, en hierin kunnen uren worden aangepast.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_16.jpg|}}\\
 +\\
 +Nadat uren eventueel zijn aangepast voor een hele periode worden de loonstaten aangemaakt.\\
 +Dit gaat via Taken - Personeel - Loonstaaten aanmaken.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_17.jpg|}}\\
 +\\
 +Vul de juiste gegevens en de loonstaten worden gemaakt.\\
 +Ook kan voor eerste en laatste gekozen worden en voor\\
 +alle werknemenrs worden de loonstaten gemaakt.\\
 +\\
 +{{:orbak:personeel_18.jpg|}}\\
 +\\
 +Nadat deze loonstaten zijn gemaakt, kunnen deze op papier worden gezet.\\
 +Via Rapportage's - Personeel - Loonstaten, kan per personeelslid een \\
 +loonstaat worden geprint.\\
 +\\
 +
 
orbak/personeel.txt · Laatst gewijzigd: 2011/12/14 16:10 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki