Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:prijslijst_aanmaken [2012/01/13 11:06] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +==== Prijslijst aanmaken ====
 +=== Onderhoud > Financieel > Prijslijsten ===
 +
 +Druk op de toetsencombinatie [ALT] + [INSERT] om een lege regel toe te voegen.\\
 +Of druk op de toets 'Nieuw'.\\
 +{{:orbak:prijslijst1.jpg|}}
 +
 +Op de lege regel kunt u de nieuwe prijslijst aanmaken.\\
 +{{:orbak:prijslijst2.jpg|}}
 +
 +**Code**\\
 +Een unieke code voor de prijslijst.\\
 +
 +**Omschrijving**\\
 +De omschrijving van de prijslijst.\\
 +
 +**Prijstype**\\
 +• Bruto, over de producten in deze prijslijst kan tevens relatiekorting worden gegeven\\
 +• Netto, over de producten in deze prijslijst kan geen relatiekorting worden gegeven\\
 +
 +De netto prijzen gelden uitsluitend voor de producten die op de betreffende prijslijst staan.\\
 +Koppelt u een netto prijslijst aan een relatie en vult u tevens kortingsregels in,\\
 +dan gelden de kortingsregels niet voor de producten die op de prijslijst staan, dit zijn immers netto prijzen.\\
 +
 +**Sublijst**\\
 +Dit is de prijslijst waarop wordt teruggevallen als een product niet voorkomt in de lijst.\\
 +Wanneer dit veld leeg is wordt er teruggevallen op de basisprijzen die niet gekoppeld zijn aan een lijst.\\
 +U kunt een prijslijst kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop ‘Opzoeken’.\\
 +
 +**Product verplicht**\\
 +Bepaalt of bij het aanmaken van een nieuw product de prijs verplicht is.\\
 +Oftewel als er een nieuw artikel wordt aangemaakt MOET er een prijs worden ingevuld op deze prijslijst als het vinkje aanstaat.\\
 +
 +
 +**//Nu is de prijslijst aangemaakt en kan deze gevuld worden met artikelen en bijbehorende prijzen.\\
 +De prijslijst kan handmatig gevuld worden met artikelen of artikelen kunnen gekopieerd worden van een andere prijslijst.\\
 +//
 +**
 +
 +
 +
 +**__Handmatig vullen van artikelen:__**
 +
 +=== Taken > Financieel > Prijzen ===
 +
 +Geef de prijslijst in en de datum waarop de prijzen moeten ingaan.
 +In het onderste gedeelte van het venster kunnen de producten met prijzen worden ingegeven.
 +{{:orbak:prijslijst3.jpg|}}
 +
 +**Valuta**\\
 +Standaard wordt de euro getoond.\\
 +U kunt een valuta kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop ‘Opzoeken’.
 +
 +**B.T.W status**\\
 +• Inclusief, u voert de prijzen inclusief b.t.w. in.\\
 +ORBAK2 zal deze prijzen tijdens het verwerken omrekenen naar exclusief b.t.w.\\
 +• Exclusief\\
 +
 +**Product**\\
 +Hier dient u de code van het product in te voeren.\\
 +Met de rechtermuisknop via ‘opzoeken’ kunt u ook een product selecteren.\\
 +
 +**Factuurprijs**\\
 +De nieuwe factuurprijs.\\
 +
 +**Adviesprijs**\\
 +De nieuwe adviesprijs.\\
 +
 +**Retourprijs**\\
 +De nieuwe retourprijs.\\
 + 
 +**Omschrijving**\\
 +De omschrijving van het product.\\
 +
 +**Ingangsdatum**\\
 +Dit veld wordt standaard gevuld met de datum die boven in het venster staat.\\
 +Mocht deze datum niet de gewenste datum zijn dan kunt u deze datum alsnog wijzigen.\\
 +Vanaf deze datum is de nieuwe prijs geldig.\\
 +
 +**Prijslijst**\\
 +De betreffende prijslijst wanneer van toepassing.\\
 +Indien u de basisprijzen wijzigt dan is dit veld niet gevuld.\\
 +
 +**Valuta**\\
 +De valuta die u heeft ingevoerd.\\
 +U kunt een andere valuta kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop ‘Opzoeken’.\\
 +
 +**B.T.W. status**\\
 +De B.T.W. status die u heeft ingevoerd. U kunt alsnog kiezen voor de andere status.\\
 +
 +//Als de producten ingevuld zijn, kan er op de knop verwerken worden gedrukt en kan het worden opgeslagen.\\
 +//
 +
 +
 +
 +**__Kopieren artikelen van andere prijslijst:__**
 +
 +=== Taken > Financieel > Prijzen kopieren ===
 +
 +{{:orbak:prijslijst4.jpg|}}
 +
 +**Van Datum**\\
 +De prijzen worden gekopieerd die op deze datum geldig zijn.\\
 +U kunt dus ook kiezen voor ‘oude’ of toekomstige prijzen.\\
 +
 +**Ingangsdatum Datum**\\
 +De datum waarop de gekopieerde prijzen moeten ingaan.\\
 +
 +**Van Prijslijst**\\
 +De prijslijst waar u van wilt kopiëren.\\
 +Indien u wilt kopiëren van de basisprijzen dient u dit veld leeg te laten.\\
 +
 +**Naar Prijslijst**\\
 +De prijslijst waar u naar toe wilt kopiëren. De prijslijst dient in ieder geval reeds aangemaakt te zijn.\\  
 +Indien de prijslijst al producten bevat dan worden de prijzen hiervan gewijzigd met ingang van de opgegeven ingangsdatum.\\
 +Nieuwe producten worden toegevoegd aan de prijslijst met ingang van de opgegeven ingangsdatum.\\
 +
 +**Van Prijsgroep**\\
 +De eerste prijsgroep die gekopieerd dient te worden.\\
 +U kunt ook ‘Eerste’ aanvinken om de eerste prijsgroep te selecteren.\\
 +
 +**Tot en met Prijsgroep**\\
 +De laatste prijsgroep die gekopieerd dient te worden.\\
 +U kunt ook ‘Laatste’ aanvinken om de laatste prijsgroep te selecteren.\\
 +
 +**Van Product**\\
 +Het eerste productnummer dat gekopieerd dient te worden.\\
 +U dient een bestaande productcode in te vullen.\\
 +U kunt ook ‘Eerste’ aanvinken om het eerste product te selecteren.\\
 +
 +**Tot en met Product**\\
 +Het laatste productnummer dat gekopieerd dient te worden.\\
 +U dient een bestaande productcode in te vullen.\\
 +U kunt ook ‘Laatste’ aanvinken om het laatste product te selecteren.\\
 +
 +**Factuurprijs Percentage**\\
 +De procentuele wijziging van de factuurprijs.\\
 +U kunt zowel een positief als een negatief percentage invullen.\\
 +Indien u dezelfde prijs wilt kopiëren dient u een ‘0’ in te vullen.\\
 +
 +**Adviesprijs Percentage**\\
 +De procentuele wijziging van de adviesprijs.\\
 +U kunt zowel een positief als een negatief percentage invullen.\\
 +Indien u dezelfde prijs wilt kopiëren dient u een ‘0’ in te vullen.\\
 +
 +**Retourprijs Percentage**\\
 +De procentuele wijziging van de retourprijs.\\
 +U kunt zowel een positief als een negatief percentage invullen.\\
 +Indien u dezelfde prijs wilt kopiëren dient u een ‘0’ in te vullen.\\
 +
 +**Afronding**\\
 +Het aantal posities waarop de prijzen afgerond worden.\\
 +
 +//Als alle gegevens ingevuld zijn, druk om start om de prijzen te kopiëren.//
 
orbak/prijslijst_aanmaken.txt · Laatst gewijzigd: 2012/01/13 11:06 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki