Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:product_aanmaken_simpel [2015/02/20 10:11]
helpdesk
orbak:product_aanmaken_simpel [2015/03/02 09:25] (huidige)
helpdesk
Regel 48: Regel 48:
{{:orbak:verkoop1.jpg|}} {{:orbak:verkoop1.jpg|}}
 +
 +=== Tabblad Bewerkingen ===
 +
 +Er dient minimaal 1 actieve bewerking te zijn, bijvoorbeeld:
 +
 +{{:orbak:bewerking.jpg|}}
   
Nu kan het product opgeslagen worden.\\ Nu kan het product opgeslagen worden.\\
 
orbak/product_aanmaken_simpel.txt · Laatst gewijzigd: 2015/03/02 09:25 door helpdesk
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki