Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:product_vernummeren [2012/02/28 09:03] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +==== Product vernummeren ====
 +
 +=== Taken > Producten > Vernummer producten ===
 +Onderstaand venster opent zich:
 +
 +{{:orbak:vernummeren.jpg|}}
 +
 +Vul de volgende kolommen:
 +  - **Volgorde** (1,2,3,etc..)
 +  - **Product** (de huidige productcode)
 +  - **Product(nieuw)** (de nieuwe productcode)
 +Opslaan.
 +
 +Het vernummeren kan direct worden gestart via Extra > Start producten vernummeren.\\
 +Indien dit niet gewenst is, kan het vernummeren via de dagafsluiting plaatsvinden.\\
 +Dan moet dit als Taak worden aangegeven in de bedrijfsgegevens.\\
 +
 +=== Onderhoud > Algemeen > Bedrijven ===
 +{{:orbak:vernummeren2.jpg|}}
 
orbak/product_vernummeren.txt · Laatst gewijzigd: 2012/02/28 09:03 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki