Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:producten_van_prijslijsten_verwijderen [2010/10/19 09:20] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +Je kunt producten van prijslijsten verwijderen via Onderhoud --> Financieel --> Prijzen.
 + 
 +
 +Zie vb.
 +
 + 
 +
 +
 +
 +
 +Voor de verwijderknop kun je ook de toetsen Alt+DEL op het toetsenbord gebruiken.
 +
 +{{:orbak:product_prijslijst.jpg|}}
 
orbak/producten_van_prijslijsten_verwijderen.txt · Laatst gewijzigd: 2010/10/19 09:20 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki