Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:productiebatch_verwijderen [2010/12/22 11:31] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +=====Productiebatch verwijderen======
 +Indien na het aanmaken van een productiebatch wijzigingen worden aangebracht in een recept of een product moet worden toegevoegd aan een productielijst\\
 +worden deze wijzigingen alleen doorgevoerd op de productielijst wanneer er een  hele nieuwe productiebatch wordt aangemaakt.\\
 +Dit houd dus in dat er een productieopdracht verwijderd moet worden.\\
 +Dit vindt plaats in [ taken | productie | opdracht (produxtie)]\\
 +\\
 +{{:orbak:opdracht_productie_.jpg|}}\\
 +\\
 +Hier opent een leeg scherm.\\
 +\\
 +{{:orbak:opdracht_productie_zoek.jpg?400|}}\\
 +\\
 +Vul de datum in van de dag waarvoor de productieregels verwijderd moeten worden en toets F3.\\
 +Nu verschijnen de producten in het venster.\\
 +\\
 +{{:orbak:productieregels.jpg|}}\\
 +\\
 +Deze moeten verwijdered worden. Dat gaat via het menu extra. Klik hierin op Opdracht Verwijderen.\\
 +\\
 +{{:orbak:opdracht_verwijderen.jpg|}}
 +\\
 +Nu wordt de ze opdracht verwijderd.\\
 +Wanneer er voor een datum meerdere ordertypes zijn worden deze alleen verwijderd,
 +wanneer ze per ordertype op bovenstaande manier worden verwijderd.
 
orbak/productiebatch_verwijderen.txt · Laatst gewijzigd: 2010/12/22 11:31 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki