Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:recepten_maken [2011/05/04 10:41] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +======Recept maken=======
 +
 +(let op, om de afbeeldingen leesbaar te maken kunt u erop klikken zodat deze groter wordt)
 +
 +
 +In Orbak een recept maken gaat als volgt.\\
 +\\
 +Ga naar [ Onderhoud | Producten | Producten ]\\
 +Dit scherm opent in de zoekmodus: druk op [F6] om uit de zoekmodus te gaan.\\
 +\\
 +De productcode voor een recept beginnen we met een R, gevolgt door een cijfer code.\\
 +Vul bij producteenheid KG in en vul ook proces. Bij gewicht 1 neer zetten. Later in het proces wordt dit automatisch gevuld.\\
 +Bij de eigenschappen moet in iedergeval de eigenschap productie aanstaan.\\
 +Voor de productspecificatie de eigenschap specificatie aanzetten en voor kostprijsberekening de eigenschap rendement.\\
 +Voor het recept moet ook een bewerking actief gemaakt worden.\\
 +\\
 +{{:orbak:eigenschappen_bewerking.jpg?700|}}\\
 +\\
 +Vervolgens worden op het tabblad productie de grondstoffen gekoppeld. Allereerst wordt de regel Samenstelling gevuld. \\
 +Zet daarvoor in de kolom "Code" een 1 en sla het werk op.
 +Nu kunnen de deelproducten gevuld worden. Dit zijn de grondstoffen voor het recept.\\
 + Het advies is om daar in de kolom volgorde niet opeenvolgende getallen te zetten, maar bijvoorbeeld 1,5,10,15 etc.\\
 +Wanneer de eerste volgorde is ingevuld, met Tab naar Deelproduct. F12 geeft een zoekscherm.\\
 +Zoek de grondstof en toets enter. Met Tab naar kolom Waarde, hier de hoeveelheid van de grondstof invullen welke in het recept wordt gebruikt.\\
 +In de kolom "vaste waarde" wordt aangegeven of het een gewicht of percentage is.\\
 +Prodcucteenheid wordt automatisch gevuld en in de Kolom Functie wordt gekozen voor Ingredient.\\
 +Wanneer een deel van de Ingredienten wordt gevuld als % dan bij de grondstof bloem het vinkje "Basisproduct" vullen.\\
 +Voor Brood en Kleinbrood wordt bij Bloem ook de hoofdgrondstof aangevinkt.\\
 +\\
 +{{:orbak:samenstelling.jpg?700|}}\\
 +\\
 +Vervolgens een nieuwe volgorde code geven en opnieuw de grondstof zoeken. Wanneer nu het vinkje bij basisproduct is gevuld kan dus een % gezet worden.\\
 +Op deze manier worden alle grondstoffen ingevoerd in het recept.\\
 +\\
 +Onderstaand een voorbeeld van een recept voor Puntbroodjes.\\
 +\\
 +{{:orbak:recept_puntjes_x10.jpg?700|}}\\
 +\\
 +Wanneer het recept klaar is moet het gekoppeld worden aan een Basisnummer voor het product.\\
 +Hiervoor wordt eerst het nummer wat begint met B en vervolgens een cijfercode. Neem hiervoor de zelfde code als bij het R nummer.\\
 +Verder worden de zelfde stappen uitgevoerd voor het maken van het product als bij het R nummer.\\
 +\\
 +{{:orbak:basis_nummer.jpg?600|}}\\
 +\\
 +Vervolgens wordt het tabblad productie geopend. Samenstelling is ook weer 1.\\
 +Bij deelproduct weer ruimte in de codering voor volgorde houden.\\
 +Bij volgorde 1, Deelproduct wordt nu het R nummer. Bij waarde kan gekozen worden voor verschillende waarden.\\
 +Vul allereerst het gewicht van 1 stks van het product in en zet de vaste waarde op gewicht. Nu het werk opslaan met CTRL+S\\
 +Voor brood en klein brood kan Droge stof gewicht worden gebruikt.\\
 +Wanneer gekozen wordt voor de drogestof eis, wordt eerst bovenstaande aangehouden.\\
 +Nadat het werk is op geslagen kan bij de regel Samenstellingen de Drogestof eis worden ingevuld.\\
 +vervolgens wordt de vaste waarde op drogestof gewicht gezet en nu weer opslaan.\\
 +\\
 +{{:orbak:droge_stof_eis.jpg|}}
 +\\
 +Wanneer nu het werk wordt vastgelegd is de koppeling klaar met dit recept aan dit b nummer.\\
 +\\
 +{{:orbak:recept_aan_basis_gekoppeld..jpg?700|}}\\
 +\\
 +Als laatste moet een B nummer aan een eindproduct gekoppeld worden. Hierbij is het mogelijk dat\\
 +meerdere eindproducten een zelfde B nummer kennen. losse puntbroodjes horen aan een zelfde B nummer als \\
 +puntjes van 4 of 6 of 10.\\
 +Ga hiervoor naar het eindproduct. Zorg dat de eigenschap Productie is aangevinkt. Ga nu naar tabblad Productie\\
 +Samenstelling is weer 1. Bij deelproduct is de volgorde weer eerst 1 en deelproduct is nu het B nummer wat\\
 +zojuist is aangemaakt. Bij waarde wordt nu de hoeveelheid ingevuld van het eind product.1 voor 1 stuks,
 +10 wanneer er 10 stuks worden verpakt etc.\\
 +In onderstaand voorbeeld is de waarde 10 omdat het om 10 puntjes in een verpakking gaan.\\
 +\\
 +{{:orbak:product_per_10.jpg?700|}}\\
 +\\
 +Op deze manier is de koppeling rond van een recept tot een eindproduct.\\
 +
 
orbak/recepten_maken.txt · Laatst gewijzigd: 2011/05/04 10:41 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki