Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:relatie_maken [2011/03/02 09:12] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +======Nieuwe Relatie=====
 +
 +(Door op de afbeelding te klikken in deze handleiding zal de afbeelding op juiste grote worden weer gegeven.)
 +
 +Een nieuwe relatie in orbak wordt gemaakt in Onderhoud | Relaties | Relaties.\\
 +\\
 +
 +----
 +{{:orbak:onderhoud_relaties.jpg|}}\\
 +\\
 +Vervolgeens opent het venster waarin de relatie gemaakt moet worden.\\
 +\\
 +Toets F6. Nu kan in het vakje Code de klant code voor de nieuwe relatie worden ingevuld.\\
 +Toets 2x "tab" en in het vakje Naam komt de klantnaam te staan.\\
 +Nu opslaan doot CTRL+S.\\
 +Door op het driehoekje achter Relatiegroep te klikken kan de juiste groep gekozen worden.\\
 +Vervolgens kunnen de adresgegevens worden ingevoerd.\\
 +\\
 +{{:orbak:naw_gegevens.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Wanneer deze gegevens zijn ingevoerd het werk opslaan via CTRL+S of de diskette links bovenaan.\\
 +\\
 +Nu moeten een aantal eigenschappen worden aangevinkt rechts in het venster.\\
 +Allereerst voor een Klant de eigenschap "Verkoop"\\
 +Vervolgens kunnen op het tabblad verkoop een aantal zaken worden vastgelegd.\\
 +Heeft de klant een assortiment, moet er een txt op de afleverbon komen, heeft de klant een\\
 +standaard prognose, en het vinkje bij bestellingen toegestaan en evt. bij retouren toegestaan.\\
 +\\
 +{{:orbak:verkoop.jpg?500|}}\\
 +\\
 +De volgende eigenschap is Financieel.\\
 +Wanneer dan op het tabblad Financieel wordt geklikt kunnen weer een aantal zaken worden ingevuld.\\
 +het tabblad algemeen wijst zichzelf.\\
 +Ga vervolgens naar het tabblad debiteur.\\
 +zet een vinkje bij debiteur. Is het een factuur debiteur of een klant met een hoofddebiteur?\\
 +Eerst de factuur debiteur. Zet dit vinkje aan.\\
 +Nu kunnen een aantal gegevens worden ingevuld op het tabblad debiteur | Algemeen.\\
 +\\
 +{{:orbak:financieel_1.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Ga naar het tabblad Factuurdebiteur.\\
 +Hier worden weer een aan gegevens vast gelegd.\\
 +Weekfactuur of maandfactuur etc.\\
 +Wordt de factuur geprint of krijgt de klant ook een factuur per mail.\\
 +Wanneer er een koppeling is naar een boekhoudpakket komt bij Debiteurcode de code welke\\
 +in de boekhouding wordt gebruikt voor de debiteur.\\
 +\\
 +{{:orbak:financieel_2.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Wanneer de klant een hoofddebiteur heeft wordt het vinkje gezet bij Sub debiteur.\\
 +Op het tabblad Subdebiteur wordt nu alleen de code van de hoofddebiteur ingevuld.\\
 +\\
 +{{:orbak:subdebiteur.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Op tabblad contactpersonen kan een contact persoon worden ingevoerd.\\
 +Klik op dit tabblad, en vervolgens op F12. Nu opent een nieuw venster.\\
 +Hierin staan van alle klanten de contact personen ingevoerd.\\
 +Toets nu ALT+Insert. er wordt een nieuwe lege regel gemaakt.\\
 +\\
 +{{:orbak:contactpersoon.jpg?500|}}\\
 +\\
 +Bij code kan de net nieuw gemaakte relatie code worden ingevoerd.\\
 +De zoekcode is de naam waarnaar u zoekt indien noodzakelijk.\\
 +Al de andere velden wijzen zich zelf.\\
 +Klik op toepassen en OK. de regel zal nu worden gevuld bij de relatie.\\
 +Als laatste moet nu worden aangegeven wat voor contactpersoon het is\\
 +Zet een vinkje aan bij Financieel en/of verkoop.\\
 +\\
 +{{:orbak:contactpersoon1.jpg?500|}}
 +
 +
 +
 
orbak/relatie_maken.txt · Laatst gewijzigd: 2011/03/02 09:12 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki