Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:rendement [2011/02/18 15:14] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +======Rendement=====
 +
 +Rendement is de module welke wordt gebruikt voor de kostprijs berekening.\\.
 +\\
 +Allereerst is het noodzakelijk dat grondstoffen in Orbak worden ingevoerd.\\
 +Voor Orbak zijn grondstoffen - Producten. Deze worden dus ook gemaakt in Onderhoud | Producten | Producten\\
 +De Code voor grondstoffen laten beginnen met een G en daarachter een getal.\\
 +\\
 +De volgende eigenschappen moeten aangevinkt worden: Productie en Rendement. Wanneer ook de module specificatie wordt gebruikt ook deze eiegenschap aanvinken.\\
 +\\
 +{{:orbak:grondstof_eigenschappen.jpg|}}\\
 +\\
 +Voor de kostprijsberekening moet er een prijs per kilo of per stuk worden ingevoerd in Orbak.\\
 +dit gebeurd op het tabblad Rendement. Hier is de optie Grondstofkosten.\\
 +Voer hier de prijs per kilo of per stuk in van de grondstof.\\
 +\\
 +{{:orbak:grondstof_kosten.jpg|}}\\
 +\\
 +Wanneer de grondstoffen in Orbak zijn gemaakt kan een recept worden gemaakt.\\
 +Ook een recept is in orbak een product en maken we in Onderhoud | Producten | Producten.\\
 +Recepten laten beginnen met de letter R en een eigen code daar achter.\\
 +Ook weer de eigenschappen: Productie en Rendement aanvinken en eventueel Specificatie.\\
 +\\
 +Ga nu naar het tabblad rendement.\\
 +Allereerst wordt de regel gevuld onder samenstelling. Vul een 1 in onder Code.\\
 +sla het werk op met CTRL+S.\\
 +\\
 +{{:orbak:samenstelling.jpg|}}\\
 +\\
 +Ga nu naar de deelproducten\\
 +Onder Volgorde wordt een nummeriek getal gezet. Ga naar  de kolom Deelproduct. Via F12 opent een zoekscherm.\\
 +Zoek de gewenste grondstof. Ga vervolgens naar de kolom waarde en vul de hoeveelheid in van deze grondstof.\\
 +Ga naar de kolom Functie en kies hier voor ingredient.\\
 +Voeg op deze manier alle grondstoffen toe welke in een recept voorkomen.\
 +\\
 +{{:orbak:deelproducten.jpg|}}\\
 +\\
 +Wanneer in een recept met percentages wordt gewerkt moet bij de grondstof Bloem het vinkje worden gezet bij Basisproduct.\\
 +\\
 +Wanneer alle grondstoffen zijn ingevoerd op een recept zal op het tabblad rendement een grondstof kostprijs te zien zijn.\\
 +\\
 +{{:orbak:grondsofkostprijs.jpg|}}\\
 +\\
 +In bovenstaand voorbeeld is de grondstofkostprijs voor 40 kg deeg 8,9365\\
 +\\
 +Wanneer dit recept goed is "gekoppeld" aan het basisproduct zal ook daar op tabblad rendement een grondstof kostprijs te zien zijn.\\
 +\\
 +{{:orbak:basisproduct_kostprijs.jpg|}}\\
 +\\
 +In het voorbeeld is een puntje 50 gram en heeft het een grondstofkostprijs van 1,1 euro cent.\\
 +\\
 +Nu moeten er een aantal kosten aan een product worden toegekend.\\
 +Hiervoor worden kosten soorten gemaakt in Onderhoud | Rendement | Kosten soorten.\\
 +In het venster wat opent
 +
 
orbak/rendement.txt · Laatst gewijzigd: 2011/02/18 15:14 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki