Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:specsplaza [2011/02/21 15:42] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +======ophalen gegevens SpecsPlaza======
 +SpecsPlaza is de databank voor productspecificaties. grondstofleveranciers kunnen hun gegevens daarin aanmaken\\
 +en in Orbak kunnen we grondstoffen daaraan koppelen zodat de juiste specificaties van de grondstoffen worden\\
 +weerggeven\\
 +Om gebruik te kunnen maken van SpecsPlaza moet een contract met SpecsPlaza woren afgesloten.\\ Wanneer dit is\\
 +geregeld wordt een gebruikersnaam en wachtwoord gegeven wat in Orbak oet worden ingevuld op Bedrijfsgegevens.\\
 +\\
 +[Onderhoud | Algemeen | bedrijven]
 +\\
 +{{:orbak:nieuwe_bedrijfsgegevens.jpg?600|}}
 +\\
 +\\
 +Wanneer dit goed is gezet kan een import van gegevens gedaan worden van Specsplaza.\\
 +[Onderhoud | Producten | Import Producten]
 +\\
 +\\
 +{{:orbak:specsplaza.jpg?600|}}\\
 +\\
 +Bovenstaand scherm opent.\\
 +Bij Databank kan een keuze worden gemaakt en wordt voor SpecsPlaza(1)gekozen.\\
 +Wanneer nu op Importeren wordt geklikt(2) worden alle gegevens van SpecsPlaza van alle Grondstoffen geimporteerd.\\
 +LET OP!! dit duurt enige tijd!!\\
 +\\
 +Wanneer de Import klaar is kunnen Grondstoffen welke in Orbak zijn aangemaakt, gekoppeld worden.\\
 +Dit gebeurd in het zelfde scherm wat wordt gebruikt voor de import.\\
 +\\
 +Om grondstoffen te koppelen wordt de code van de grondstof welke in orbak is gemaakt ingevuld in de kolom Prod.Orbak.(3)\\
 +Wanneer daarna op verwerk wordt geklikt (4) zal de specificatie van de grondstof worden gekoppeld in Orbak.\\
 +Er wordt een melding gegeven hoeveel producten worden verwerkt.\\
 +Het kan zijn dat enkele regels rood zijn, dit betekend dat deze regels niet zijn op te halen of om dat zij niet meer\\
 +bestaan of om dat ze niet geautoriseerd zijn.\\
 +\\
 +{{:orbak:aantal_te_verwerken_producten.jpg|}}
 +\\
 +Na verwerken staat achter het gekoppelde product de informatie dat de koppeling is gedaan.\\
 +Onderstaand een voorbeeld van producten welke zijn gekoppeld en verwerkt.\\
 +\\
 +{{:orbak:gekoppeld_specsplaza.jpg?600|}}
 
orbak/specsplaza.txt · Laatst gewijzigd: 2011/02/21 15:42 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki