Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:standaard_procedures [2011/06/08 11:11] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +==== Standaard procedure ====
 +
 +U heeft nu de mogelijkheid om standaard procedures vast te leggen met verschillende uit te voeren stappen.\\  
 +Een standaardprocedure kunt u opnemen in een procedureschema waarbij e-mails verzonden kunnen worden naar de
 +werknemers die een stap moeten uitvoeren c.q. controleren.\\
 +
 +__Onderhoud > Algemeen > Standaard procedures__\\
 +
 +Om een nieuwe procedure aan te maken, moeten we eerst uit de zoek modus met [F6].\\
 +Nu kan er een nieuwe procedure worden aangemaakt.\\
 +
 +Code: Unieke code (zelf verzinnen)\\
 +
 +Omschrijving: Omschrijving van de procedure\\
 +
 +Beschrijving: Beschrijving van de procedure\\
 +
 +Beheerder: Werknemer die de procedure beheert\\
 +
 +Mailen: Vinkje geeft aan of de beheerder gemaild moet worden als de procedure voltooid is\\
 +
 +**Stappen** \\
 +
 +Standaard stappen die uitgevoerd moeten worden voor bv het aanmaken van een product.\\
 +
 +Volgnummer: Unieke code (zelf verzinnen)\\
 +
 +Actie: Omschrijving van de actie die uitgevoerd moet worden
 +
 +Beschrijving: Beschrijving van de procedurestap
 +
 +Uitvoeren door: De persoon die de stap moet uitvoeren (rechtermuisklik > opzoeken of [F12])
 +
 +Mailen: Vinkje geeft aan of de persoon die de stap uitvoert een mail ontvangt
 +
 +Controleren door: De persoon die de stap moet controleren (rechtermuisklik > opzoeken of [F12])
 +
 +Mailen: Vinkje geeft aan of de persoon die de stap controleert een mail ontvangt
 +
 +**Kenmerk** \\
 +
 +Variabelen, bv voor een stap ‘aanmaken grondstof’ kan er bij kenmerken worden aangegeven welke product code deze krijgt,\\ wat de omschrijving moet worden e.d.\\
 +Kunnen worden ingegeven bij __Onderhoud > Algemeen > Procedure kenmerken__\\
 +
 +{{:orbak:standaard_procedure.jpg|}}
 +
 +Nu kan de standaard procedure worden opgeroepen in een nieuw procedure schema.\\
 +
 +__Taken > Algemeen > Procedure schema__\\
 +
 +Om een nieuw procedure schema aan te maken, moeten we eerst uit de zoekmodus middels [F6].
 +
 
orbak/standaard_procedures.txt · Laatst gewijzigd: 2011/06/08 11:11 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki