Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:teksten_voor_de_cash_it_kassa [2013/03/25 14:56]
helpdesk
orbak:teksten_voor_de_cash_it_kassa [2013/03/25 14:58] (huidige)
helpdesk
Regel 29: Regel 29:
Wanneer wordt opgeslagen wordt de Zoekcode ook vanzelf ingevuld.\\ Wanneer wordt opgeslagen wordt de Zoekcode ook vanzelf ingevuld.\\
De verschillende teksten worden nu gemaakt en worden toegevoegd aan de tekstgroep.\\ De verschillende teksten worden nu gemaakt en worden toegevoegd aan de tekstgroep.\\
 +Dit kan per tekstregel, maar ook kunnen eerst meerdere regels gemaakt worden, welke vervolgens in de \\
 +tekstgroep worden geplaatst.\\
\\ \\
{{:orbak:teksten.jpg|}}\\ {{:orbak:teksten.jpg|}}\\
\\ \\
-Nadat de verschillende teksten zijn gemaakt de eerste wer selecteren en op toepassen klikken.\\+Nadat de verschillende teksten zijn gemaakt de eerste weer selecteren en op OK klikken.\\
nu is deze tekst in de tekstgroep gezet.\\ nu is deze tekst in de tekstgroep gezet.\\
Vervolgens kunnen in de kolom Tekstregels de verschillende codes ingevuld worden en worden \\ Vervolgens kunnen in de kolom Tekstregels de verschillende codes ingevuld worden en worden \\
 
orbak/teksten_voor_de_cash_it_kassa.txt · Laatst gewijzigd: 2013/03/25 14:58 door helpdesk
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki