Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:voorraad_inkoop [2010/11/24 10:02] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +=====Voorraad & Inkoop=====
 +
 +Wanneer gebruik gemaakt wordt van de modules Inkoop en Voorraad, kan met behulp van een aantal instellingen een grondstofbestelling gemaakt worden vanuit Orbak.\\
 +\\
 +Allereerst moet in [ Onderhoud | Producten | Producten ] op tabblad "Voorraad" de minimum voorraad, de maximum voorraad en de optimale voorraad ingegeven worden.\\
 +\\
 +{{:orbak:voorraadeenheid.jpg|}}\\
 +\\
 +\\
 +We gebruiken in het voorbeeld de //"Panovite Oliebol"//.\\
 +De optimale voorraad is 20 baaltjes, hiervan kunnen 8000 oliebollen gebakken worden.\\
 +Wanneer we de voorraad bepalen op datum 25-11-2010, zien we een voorraad Panovite van 5 stuks.\\
 +\\
 +{{:orbak:beginvoorraad_25-11.jpg?600|}}\\
 +\\
 +\\
 +Wanneer we nu op 25-11-2010 aangeven 800 oliebollen te maken, gaan er 2 balen af van de voorraad.\\
 +De eindvoorraad 25-11-2010 is nu 3 stuks.\\
 +\\
 +{{:orbak:eindvoorraad_25-11.jpg?600|}}\\
 +\\
 +\\
 +Wanneer we nu op 26-11-2010 een bestelling willen doen via [ Taken | Inkoop | Opdracht (inkoop) ], zal het programma zelf aangeven wat de voorraad is en wat er besteld moet worden om de optimale voorraad weer te bereiken.\\
 +\\
 +{{:orbak:inkoop_26-11.jpg?600|}}\\
 +\\
 +\\
 +De optimale voorraad is 20, de huidige voorraad is 3, dus er moeten 17 balen besteld worden.\\
 +\\
 +Wanneer we in verband met feestdagen of een reclame meer willen bestellen dan volgens maximum voorraad is toegestaan, zal er een melding komen dat dit niet mag/ kan.\\
 +\\
 +{{:orbak:melding_maximum_vorraad.jpg|}}\\
 +\\
 +\\
 +We moeten dan eerst de maximum voorraad aanpassen.\\
 +\\
 
orbak/voorraad_inkoop.txt · Laatst gewijzigd: 2010/11/24 10:02 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki