Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:zebraz4m_of_z6m_kalibreren [2011/08/23 08:57] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===Handleiding voor het kalibreren===
 +
 +Zorg dat de printer  Zebra Z4 mplus of Zebra Z6mplus aanstaat.\\
 +\\ Op het bedieningspaneel op de knop setup drukken\\
 +\\
 +{{:orbak:bedieningspaneelsetup.jpg|}}
 +\\
 +\\ nu opent in het leesvenster een menu waar doorheen gebladert kan worden\\
 +\\ Toets op de + toest en er verschijnt in het leesvenster een nieuwe optie.\\
 +\\ Toets nu net zo lang de + toets tot in het leesvenster staat "media en lint\\
 +\\
 +{{:orbak:bedieningspaneel_leesvenster.jpg|}}
 +\\
 +\\ Toets de knop Selecteren, nu wordt er om een wachtwoord gevraagd.\\
 +\\ Het wachtwoord is  1234. In het leesvenster staat 0000.\\
 +\\
 +{{:orbak:bedieningspaneel_wachtwoord.jpg|}}
 +\\
 +\\ Dit kan gewijzigd worden door op de + toets te drukken.\\
 +\\ Als eerste wijzigt de voorste 0.\\
 +\\ Wanneer hier de 1 staat 1 x de - toets indrukken en de cursor gaat naar de tweede 0.\\
 +\\ Nu met de + toest hier de 2 zetten en weer op de - toets voor de derde 0 en vervolgens ook de vierde tot in het leesvenster staat 1234.\\
 +\\ Nu op de knop selecteren drukken.\\
 +\\
 +{{:orbak:bedieningspaneel_wachtwoord1234.jpg|}}
 +\\
 +\\ In het leesvenster staat nu "kalibreren"\\
 +\\ Druk weer op de knop selecteren en er wordt gevraagd of dit permanent moet.\\
 +\\ Door op de + toets te klikken wordt deze vraag bevestigd.\\
 +\\ Klik nu de + toets 3x en nu zal de kalibratie starten.\\
 +\\
 +{{:orbak:bedieningspaneel_kalibreren.jpg|}}
 +\\
 +\\ Nu zal de printer langzaam ongeveer 8 lege etiketten laten doorlopen onder de kop door waarna de printer is gekalibreerd."
 
orbak/zebraz4m_of_z6m_kalibreren.txt · Laatst gewijzigd: 2011/08/23 08:57 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki