Inleiding

Deze Wiki zal kort beschrijven wat er veranderd is aan Touch-it Arbeid in de nieuwste versie van Cash-it. Er zijn in Bake-it 2 plekken waarop men een standaard activiteit kan invullen en 2 plekken waar men een standaard afdeling kan invullen. De waterval welke word afgelopen tijdens het in klokken is als volgt;

Waterval
  1. Zit er een standaard afdeling aan de werknemer? Zo ja, stap 2! Zo niet, stap 3!
  2. Zit er een standaard activiteit aan de werknemer? Zo ja, pak deze! Zo niet, werknemer moet zelf de activiteit kiezen!
  3. Zit er een standaard afdeling aan de locatie? Zo ja, stap 4! Zo niet, stap 5!
  4. Zit er een standaard activiteit aan de locatie? Zo ja, pak deze! Zo niet, werknemer moet zelf de activiteit kiezen!
  5. Er zijn geen standaard afdelingen ingevuld (niet bij de werknemer en niet bij de locatie)! De werknemer zal altijd zelf de afdeling en activiteit moeten selecteren!
Instellingen

De standaard activiteit van de werknemer kan gekoppeld worden in het veld [Standaard Activiteit] van de werknemerkaart tabblad [Functie]. De standaard afdeling van de werknemer kan gekoppeld worden in de locatie koppeling in de werknemer kaart tabblad [Locaties]. LET OP; er kan dus per locatie een standaard afdeling aan de werknemer gehangen worden! De standaard afdeling en activiteit van de locatie kan bij de [Winkel Locatie] kaart worden ingevoerd onder tabblad [Cash-it 1].

 
touch-it_arbeid.txt · Laatst gewijzigd: 2012/08/21 11:26 door helpdesk
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki