Unit 4 dongel in demomodus

Wanneer de melding volgt dat de kassa in demo modus staat zal de machine opnieuw opgestart moeten worden. De reden van de melding is over het algemeen dat op dat moment de dongel niet gevonden kon worden.
U kunt d.m.v. de [F2]-toest controleren of er licenties aanwezig zijn.

Let op! indien er 2 kassa's zijn en de hoofdkassa (over het algemeen kassa 1) staat in demomodus, zal eerst op kassa 2 het programma afgesloten moeten worden.
Daarna kan kassa 1 opnieuw opgestart worden. Betreft het de 'slave' kassa, kan deze wel gewoon direct herstart worden.

Na de herstart kunt u wederom controleren of er licenties aanwezig zijn d.m.v. de [F2]-toets. Er zullen nu diverse modules aangevinkt staan.

 
unit_4_dongel_in_demo_modus.txt · Laatst gewijzigd: 2011/05/19 15:15 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki